Resultaten van het bewonersonderzoek 2023

Het centrum van Utrecht is dé plek waar retail, horeca, cultuur, kantoren en andere bedrijven zich vestigen. Een bruisend centrum biedt deze voorzieningen niet alleen voor lokale bewoners aan, maar trekt ook bezoekers van buitenaf aan. 

In de groei die Utrecht doormaakt realiseert Centrummanagement Utrecht (CMU) zich dat die aantrekkelijkheid voor bezoekers op sommige momenten druk uitoefent op de beschikbare ruimte en dat dit ook kan zorgen voor overlast bij bewoners. Ondernemers en vastgoedeigenaren hechten veel belang aan een gezonde balans tussen leefbaarheid en levendigheid. 

Uit onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren door Sweco blijkt dat het woonklimaat van de Utrechtse binnenstad over het algemeen (zeer) goed wordt beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,1. Daarmee is het gemiddelde rapportcijfer net iets gestegen ten opzichte van 2019; van een 8,0 naar een 8,1. De drie belangrijkste factoren die invloed hebben op de beoordeling van het woonklimaat zijn veiligheid, groenvoorziening en bereikbaarheid.

In 2019 lieten wij al een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop bewoners het woonklimaat in het centrum beoordelen en wat factoren zijn die invloed uitoefenen op dit woonklimaat. Een leefbaar centrumgebied is van cruciaal belang voor het welzijn en de vitaliteit van een stad of gemeente. Het vormt het hart van een gemeenschap, waar mensen samenkomen, werken, winkelen, ontspannen en sociale interacties aangaan. 

Dit jaar heeft CMU een actualisatie uit laten voeren van dit onderzoek. Sweco is door Centrummanagement Utrecht gevraagd om deze actualisatie uit te voeren. Het doel van het bewonersonderzoek is het bieden van een representatief inzicht in de meningen en ervaringen van de binnenstadsbewoners (binnen de singels) over het woonklimaat. Naast de actualisatie is het onderzoek aangevuld met actuele thema’s en heeft Sweco ook gevraagd naar de verhuisgeneigdheid van de bewoners.

Lees hier het artikel dat Eric Roeske hierover schreef voor de telegraaf. Het hele rapport lees je hier.