Aandachtsgebieden

Om het centrum van Utrecht verder te versterken hebben wij onze activiteiten verdeeld over 5 aandachtsgebieden.

Bereikbaarheid. Utrecht is per openbaar vervoer zeer goed bereikbaar. Maar bereikbaarheid van het centrum met andere vervoersmiddelen en het verplaatsen binnen de stad verdient nog veel aandacht. CMU agendeert nadrukkelijk diverse onderwerpen die van belang zijn voor de bereikbaarheid zoals doorstroom van auto’s richting parkeergarages en goede fietsroutes naar en fietsenstallingen in het centrum. In overleg met diverse partijen zoals de gemeente zoeken we naar de beste oplossingen voor het centrum.

Openbare ruimte. In het centrum is de openbare ruimte het visitekaartje. De beleving van de openbare ruimte speelt een cruciale rol in de beoordeling van bezoekers en bewoners. CMU zet zich in voor zowel optimaal beheer en onderhoud van het centrum als voor ingrepen zoals grootschalige herontwikkeling. CMU werkt aan een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrum. Zo willen wij de overlast van gestalde fietsen niet laten toenemen, het winkelgebied schoon houden door optimale inzameling van bedrijfsafval en de openbare ruimte mooier maken door eenheid en kwaliteit van de inrichting te verbeteren. Daarnaast stellen wij richtlijnen op voor aannemers voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

Marketing. In 2021 willen we 30 procent meer regionale en landelijke bezoekers, die 3 uur langer in het centrum verblijven en een toename van de gemiddelde bestedingen met 8 procent. Dit hopen we te bereiken door samen met partijen als Utrecht Marketing, ondernemers en de culturele sector, evenementen en campagnes te organiseren. Ook ondersteunen we samenwerkingsverbanden van horeca, retail en cultuur om aantrekkelijke combinatiepakketten aan te bieden. Uiteraard willen we het centrum van Utrecht nog beter op de kaart zetten. Dit doen we door promotie, marketing en communicatie-activiteiten zoals bezoekerscampagnes in samenwerking met Toerisme Utrecht

 

Toekomst en onderzoek. Relevante trends en ontwikkelingen zijn belangrijk voor winkelgebieden en binnensteden. Er is veel onderzoek beschikbaar en CMU ziet het tot zijn taak die informatie te bemachtigen en te vertalen naar de Utrechtse situatie. Dit gebruiken we weer als basis voor de keuzes die we maken en de uitkomsten en inzichten met ondernemers in het centrum te delen.

Ondersteuning en ontwikkeling ondernemers.  Op allerlei manieren staan wij klaar voor de ondernemers in het centrum. Zo organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten over diverse relevante onderwerpen. Relevante informatie verspreiden we via diverse kanalen zoals ons tijdschrift Centrum Magazine Utrecht, onze digitale nieuwsbrieven, sociale media en de website van Centrummanagement Utrecht met daarop actueel nieuws uit de stad. Daarnaast bieden we gratis vermelding aan ondernemers via onze online winkelgids Centrumutrecht.nl. Ook stimuleren we samenwerkingsverbanden tussen ondernemers binnen de verschillende kwartieren in het centrum.