Toekomst en onderzoek

Relevante trends en ontwikkelingen zijn belangrijk voor winkelgebieden en binnensteden. Er is veel onderzoek beschikbaar en CMU ziet het tot zijn taak die informatie te bemachtigen en te vertalen naar de Utrechtse situatie. Dit gebruiken we weer als basis voor de keuzes die we maken en de uitkomsten en inzichten met ondernemers in het centrum te delen.