Openbare Ruimte

In het centrum is de openbare ruimte het visitekaartje. De beleving van de openbare ruimte speelt een cruciale rol in de beoordeling van bezoekers en bewoners. CMU zet zich in voor zowel optimaal beheer en onderhoud van het centrum als voor ingrepen zoals grootschalige herontwikkeling. CMU werkt aan een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrum. Zo willen wij de overlast van gestalde fietsen niet laten toenemen, het winkelgebied schoon houden door optimale inzameling van bedrijfsafval en de openbare ruimte mooier maken door eenheid en kwaliteit van de inrichting te verbeteren. Daarnaast stellen wij richtlijnen op voor aannemers voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.