Ondernemersfonds Utrecht

In januari 2011 is de Stichting Ondernemersfonds Utrecht opgericht. Een stichting voor en door ondernemers die het geld beheert en ondernemers activeert om zich gebiedsgericht te organiseren en voor hun gebied bestedingsvoorstellen te maken. Hiervoor zijn ongeveer zestig gebieden geformeerd, veelal min of meer natuurlijke gebieden zoals bedrijventerreinen en winkelgebieden. De stichting toetst of een bestedingsvoorstel past binnen het budget van het gebied en of het transparant en democratisch tot stand is gekomen. Denk hierbij aan vaststelling in een ALV of transparante participatie met ondernemers in het gebied. Het moet in ieder geval de collectiviteit in het betreffende gebied dienen. Meer informatie over het stadsbrede fonds en de stichting vindt u op www.ondernemersfondsutrecht.nl

Het centrum, het gebied binnen de singels, is aangewezen als één collectief gebied, met uitzondering van Hoog Catharijne. Hoog Catharijne heeft een dergelijke financiële collectiviteit al geregeld in de vorm van een verplichte service- en promotiebijdrage. Centrummanagement Utrecht is voor het gebied binnen de singels de overleg- en afstemtafel voor het bestedingsvoorstel van het fonds. Een deel van het fonds wordt ingezet voor centrumbrede zaken zoals de continuering van feestverlichting, hanging baskets, nieuwsbrieven en ondersteuning in de vorm van een centrummanager.

Wat is het ondernemersfonds, hoe werkt het en wat kun je er precies mee? Bekijk dit filmpje en is in no-time duidelijk!