Catharijnesingel: inrichten als bestemming

De Catharijnesingel wordt vanaf 2025 afgesloten voor doorgaand auto- en motorverkeer. Zoals de gemeente het omschrijft, wordt de Catharijnesingel hiermee een bestemming en niet meer een route. Er komt een verbod op doorrijden tussen de Spoorstraat en de Stationsstraat.

De woningen, parkeergarages en het logistieke centrum in de buurt van Hoog Catharijne blijven bereikbaar. Als automobilist is het straks niet meer mogelijk over de Catharijnesingel van noord naar zuid te rijden. Er komt een route Centrum Zuid, naar de parkeergarages Hoog Catharijne P1, P2 en P5 (ingang zuid). En er komt een route Centrum Noord, naar de parkeergarages Hoog Catharijne P3, P4 en P5 (ingang noord). Fietsers, voetgangers, brom- en snorfietsers, nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, taxi’s, touringcars, logistiek verkeer, werkverkeer (bijvoorbeeld de afvaldienst), houders van ontheffingen mogen na invoering van de maatregel nog wel doorrijden op de Catharijnesingel tussen de Stationsstraat en Spoorstraat.

Twijfel over noodzaak van de maatregel

Vanuit het aandachtsgebied Bereikbaarheid is CmU al geruime tijd met de gemeente Utrecht in gesprek over het plan om het doorgaande autoverkeer van noord naar zuid en van zuid naar noord te ‘knippen’ door een verbod op doorgaand autoverkeer op de Catharijnesingel ter hoogte van de Stationsstraat. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het door de gemeente Utrecht opgestelde Mobiliteitsplan 2040. Vanuit CmU delen we de ambitie van de gemeente om autoverkeer zonder bestemming in het centrum te ontmoedigen en bestemmingsverkeer richting centrum zoveel mogelijk te faciliteren.

Vanuit het aandachtsgebied Bereikbaarheid hebben we echter al geruime tijd onze twijfels geuit over de noodzaak van deze specifieke maatregel. Een maatregel die een grote impact heeft op de autobereikbaarheid van het zuidelijke deel van Hoog Catharijne en het zuidelijke deel van de  historische binnenstad. Dit is ook het gebied waar veel zelfstandige ondernemers zitten in het Vredenburg- en Domkwartier.

Uit onderzoek weten we namelijk dat de autobezoeker met bestemming centrum goed is voor een groot aandeel van de bestedingen in het centrum (circa 10% van de bezoekers maar goed voor ca. 25% van de bestedingen). In het centrum zien we op dit moment, ondanks de zeer positieve ontwikkelingen in aantallen bezoeken, dat de omzet en marges bij ondernemers toch in veel gevallen onder druk staan en ondernemers onder hoge druk moeten presteren (dit beeld wordt bevestigd door onderzoek: de Kleinbedrijf Index editie 13 – maart 2024))

Uitstel van de maatregel 

We zijn wel blij dat dankzij onze gesprekken, lobby inspanningen en druk op de gemeente, de invoering van deze maatregelen uiteindelijk niet -zoals de gemeente oorspronkelijk van plan was- in het vierde kwartaal, een voor ondernemers economisch heel relevante periode, plaats zal vinden. 

De maatregel om te knippen is dankzij inspanningen van CmU onlangs uitgesteld naar begin 2025. Vanuit CmU gezien is dit de minst slechte en meest haalbare uitkomst van ons intensieve overleg. 

De komende tijd maken we ons hard en blijven scherp op goede omleidingsroutes die voor bezoekers zowel fysiek als online duidelijk worden aangegeven. Dit zodat bezoekers, bewoners en ondernemers hopelijk snel gewend zijn aan de nieuwe situatie en verkeersopstoppingen en de daarmee gepaard gaande negatieve ervaringen van bezoekers, als gevolg van deze maatregel zoveel mogelijk worden voorkomen.

Evaluatie van de maatregel

Na invoering van de maatregel worden de effecten in de gaten gehouden en na een jaar geëvalueerd. Uiteraard volgen we vanuit CmU die ontwikkelingen nauwgezet en zullen ook de eerste zijn met kritische vragen bij de evaluatie van de effecten van deze maatregel. Meer informatie over het project Catharijnesingel: inrichten als bestemming is hier te vinden.

Op maandag 24 juni organiseert de gemeente Utrecht tussen 17:30 en 20:00 uur een informatiebijeenkomst. Hier is meer informatie te krijgen over deze en andere projecten in het Stationsgebied zoals de inrichting van het Lombokplein, het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg en de gebiedsaanpak in de straten rond Tivoli Vredenburg. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden kan hier

Dit najaar (oktober/november) heeft de gemeente Utrecht ook werkzaamheden gepland aan de Weerdsingel en de kop van de Amsterdamsestraatweg waarbij we vanuit het aandachtsgebied Bereikbaarheid ook de nodige overlast voorzien voor automobilisten. Ook bij deze projecten houden we vinger aan de pols en zetten in overleg met de gemeente in op overzichtelijke en behapbare omleidingsroutes voor bezoekers.