Demonstratie Rave voor de Rafelranden

Aanstaande zaterdag vindt weer de demonstratie Rave voor de Rafelranden plaats. Zij houden een optocht met 14 voertuigen en naar verwachting 1000 deelnemers. Het doel van de demonstratie is het behouden van bestaande vrijplaatsen en te zorgen dat er in een groeiende stad ook ruimte blijft voor nieuwe vrijplaatsen.

Het kan voor omwonenden, ondernemers en voorbijgangers lijken op een evenement vanwege de omvang en de muziek. De organisatie heeft duidelijk aangegeven dat de muziek een manier is om zich te uiten en hiermee aan te vragen voor vrijplaatsen. Dit doen zij onder meer in de vorm van protestliederen. Met de organisatie zijn goede afspraken gemaakt dat het een demonstratie betreft en geen karakter heeft van een evenement.

Onderstaand programma is met de organisatie afgesproken:

  • 12:00 uur: opbouw voertuigen Wilhelminapark.
  • 13:00 uur: verzamelen deelnemers.
  • 13:30 uur: start demonstratie met toespraken en protestband, voertuigen blijven op het asfalt, deelnemers staan wel in het park.
  • 14:30 – 17:30: optocht van Wilhelminapark door Binnenstad naar Lucas Bolwerk (zie bijgaande route kaart).
  • 17:30 – 17:45: afbouwen voertuigen, opstellen twee karren.
  • 17:45/18:00 – 18:30/18:45: Start eindprogramma met muziek (maximaal 1 uur), afsluitende band (30 minuten).
  • 18:30 – 19:00: toespraken.
  • 19:00 – 19:30: opruimen en schoonmaken zonder muziek.

De demonstratie zal tot enige verkeershinder leiden. Politie, Toezicht & Handhaving en verkeersregelaars zijn aanwezig om de demonstratie ordelijk te laten verlopen. Het busvervoer wordt zaterdagmiddag omgeleid. Voor meer info kun je via e-mail de Gebiedsmanager Veiligheid Binnenstad bereiken.