Hinder tijdens grote werkzaamheden in 2023

De gemeente Utrecht werkt op verschillende plekken aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Ook in 2023 wordt er volop gewerkt in de hele stad. Ook voor de binnenstad staan projecten ter verbetering van de openbare ruimte en wegen op het programma. Zo wordt dit jaar de watergang van de Van Sijpesteijntunnel verbreed waarmee een Lees verder… »