Hinder tijdens grote werkzaamheden in 2023

De gemeente Utrecht werkt op verschillende plekken aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Ook in 2023 wordt er volop gewerkt in de hele stad. Ook voor de binnenstad staan projecten ter verbetering van de openbare ruimte en wegen op het programma.

Zo wordt dit jaar de watergang van de Van Sijpesteijntunnel verbreed waarmee een stap richting realisatie van een waterverbinding tussen het water langs de Leidseweg langs het Smakkelaarsveld naar de Catharijnesingel wordt gemaakt. Op deze plek worden fietsers zo goed mogelijk omgeleid van oost naar west en andersom via de Leidseveertunnel.

Stedin en Eneco hebben in de binnenstad op meerdere locaties werkzaamheden in de ondergrond gepland. Het betreft bijvoorbeeld werkzaamheden aan de stadsverwarming in de Haverstraat en aansluitend het vervangen van riolering. De werkzaamheden aan de werfkelders combineren we met noodzakelijke aanpassingen aan de kabels en leidingen bij de werven. Verder ronden we in 2023 de herinrichting van de Catharijnesingel af. Bekijk hier een overzicht van alle geplande werkzaamheden dit jaar