Verscherpte milieuzone en zero-emissiezone definitief

De gemeente Utrecht heeft de verkeersbesluiten voor de milieuzone en de zero-emissiezone vastgesteld en het ontheffingenbeleid voor beide zones goedgekeurd. De toegangseis van de milieuzone voor personenauto’s op diesel wordt per 1 januari 2025 verscherpt en stapsgewijs wordt een zero-emissiezone voor bestelauto’s en vrachtauto’s ingevoerd.

Vanaf 1 januari 2025 geldt de blauwe milieuzone. Personenauto’s op diesel mogen dan alleen met emissieklasse 5 of hoger de milieuzone inrijden. Nu zijn personen- en bestelauto’s op diesel nog in de milieuzone toegestaan als ze emissieklasse 4 of hoger hebben. De emissieklasse geeft met een cijfer aan hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner. Eigenaren van personenauto’s op diesel kunnen zien welke emissieklasse hun auto’s hebben met de kentekencheck op www.milieuzones.nl.

Vanaf 1 januari 2025 geldt in Utrecht ook een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Voor bestel- en vrachtauto’s die vóór 2025 zijn gekocht, geldt een landelijke overgangsregeling. Bestel- en vrachtauto’s die na 2025 nieuw worden gekocht, mogen de zero-emissiezone alleen in als ze geen uitstoot hebben. Vanaf 2028 moeten alle bestelauto’s in de zero-emissiezone uitstootvrij zijn en vanaf 2030 geldt dit ook voor vrachtauto’s. Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen de kentekencheck doen en alle toegangs- en overgangsregelingen vinden op www.opwegnaarzes.nl.

Naast landelijke overgangsregelingen en vrijstellingen zijn er ook ontheffingen mogelijk. Hiermee kunnen eigenaren van voertuigen die niet voldoen aan de regels, onder bepaalde voorwaarden toch de milieuzone of zero-emissiezone in. Er zijn bijvoorbeeld ontheffingen mogelijk vanwege de levertijd van emissieloze voertuigen, op basis van de hardheidsclausule of bijzondere financiële omstandigheden. Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen vanaf 1 juli 2024 een ontheffing aanvragen bij het loket voor alle zero-emissiezones in Nederland. Zie ook www.utrecht.nl/ontheffingmilieuzone en op www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingen.

Naast Utrecht voeren nog 28 andere gemeenten in Nederland de zero-emissiezone in. Voor het aanvragen en eenduidig afhandelen van ontheffingen wordt één digitaal centraal zero-emissieloket opgezet, zodat ondernemers tijdig ontheffingen kunnen aanvragen en weten waar zij aan toe zijn. Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen vanaf 1 juli 2024 een ontheffing aanvragen bij het loket voor alle ze-zones in Nederland.

Utrecht stimuleert ondernemers ook om gebruik te maken van slim en duurzaam goederenvervoer. Bijvoorbeeld via een stadsdistributiecentrum waar goederen kunnen worden afgegeven en met elektrische voertuigen, vrachtfietsen of via water naar de stad worden gebracht. Ondernemers kunnen hiervoor subsidie aanvragen via www.utrecht.nl/slimgoederenvervoer.

Van 1 januari tot 1 mei 2025 krijgen overtreders van de nieuwe toegangseisen een waarschuwingsbrief. Vanaf 1 mei 2025 worden overtredingen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) doorgegeven en ontvangen overtreders een boete.

Meer informatie: www.utrecht.nl/milieuzone of www.utrecht.nl/zezone.