Werkzaamheden in en om het centrum in 2024

In grote delen van Utrecht West en de binnenstad vinden in 2024 en 2025 werkzaamheden plaats. Om rekening te kunnen houden met mogelijke overlast op plekken op bepaalde momenten dit jaar heeft de gemeente deze planning vrijgegeven.

In de binnenstad moet rekening worden gehouden met werkzaamheden op en rondom het Smakkelaarsveld. Op en rond de kruising Haverstraat – Springweg vinden werkzaamheden plaats aan kabels, leidingen en riolering. Dat gebeurt ook bij de werven en dan gelijktijdig met de aanpak van de werfkelders. Er komt een verkeersmaatregel op de Catharijnesingel, waardoor doorgaand verkeer over de Catharijnesingel, tussen de Bleekstraat en Paardenveld niet meer mogelijk is. De binnenstad en Hoog Catharijne blijven wel goed bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Aan de westzijde van het centrum wordt ook gewerkt en dat kan invloed hebben op de bereikbaarheid van het centrum. Zo gaan de werkzamheden aan de westelijke stadsboulevard door en worden de Amsterdamsestraatweg en de Damstraat heringericht. Het water in de Van Sijpesteijntunnel wordt verbreed. Dit is een stap in het traject om het water te verbinden vanaf de Leidseweg naar de Catharijnesingel. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de tunnel, maar via omleidingsroutes naar de binnenstad. Verder vinden er in dit gebied ook veel onderhoud, werk aan kabels en leidingen en rioleringswerkzaamheden plaats. Lees hier meer over alle werkzaamheden