Camera’s om vrachtauto’s in centrum automatisch te beboeten

Utrecht krijgt eind dit jaar negentien kentekencamera’s in de binnenstad. Deze worden gebruikt om vrachtauto’s te beboeten als zij rijden op plekken waar het vrachtautoverbod geldt. Het OM en de lokale driehoek met de burgemeester, politie en officier van justitie hebben hiervoor toestemming verleend.

Verkeersmaatregelen om Utrechts erfgoed te beschermen

Als je over de Utrechtse grachten rijdt, rijd je over de daken van eeuwenoude werfkelders. Zware voertuigen kunnen deze beschadigen. Daarom gelden verkeersmaatregelen in het wervengebied: er is een vrachtautoverbod en voertuigen mogen niet te zwaar, te breed of te lang zijn. Er staan paaltjes waar te brede voertuigen niet tussendoor kunnen. Handhavers controleren regelmatig of deze verkeersregels niet worden overtreden en schrijven boetes uit.

De maatregelen werken, want er is een sterke vermindering van zwaar verkeer in het wervengebied. Helaas blijkt uit tellingen en meldingen dat sommige chauffeurs zich niet aan deze verkeersregels houden. Elk zwaar voertuig dat over straten met middeleeuwse werfkelders rijdt, is er één te veel. Daarom hangt gemeente Utrecht eind 2023 kentekencamera’s op in het wervengebied. Deze worden gebruikt om overtreders automatisch een boete te geven.

Hoe het werkt

De kentekencamera’s zijn dezelfde als die nu worden gebruikt bij de milieuzone. De camera’s maken foto-opnames van kentekens van alle motorvoertuigen die er rijden en halen de voertuiggegevens bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) op. Als het om een vrachtauto (voertuigcategorie N2 en N3) gaat, krijgt deze automatisch een boete van €110,-. Foto’s van alle kentekens van andere voertuigen dan vrachtauto’s worden gewist. Er worden geen foto’s gemaakt van personen. Dit systeem voldoet aan de privacywetgeving en is niet schadelijk voor mens of dier. De hulpdiensten hebben vrijstelling van alle verkeersmaatregelen en hebben altijd toegang tot alle locaties in de binnenstad. 

Op deze plekken komen kentekencamera’s

Gemeente Utrecht plaatst er in totaal 19 kentekencamera’s bij in de binnenstad. Deze komen bij de ingangen van het vrachtautoverbod. Hieronder staat een kaartje met de beoogde cameralocaties.

Op termijn: minder paaltjes

De gemeente Utrecht evalueert de handhaving met kentekencamera’s na een jaar. Als blijkt dat het effectief is, bekijkt de gemeente of (een aantal van) de paaltjes die nu op 19 locaties in de binnenstad staan in de toekomst weg kunnen.