Utrecht biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

De gemeente Utrecht stelt voor 2023 geld beschikbaar voor maatschappelijke organisaties in de stad om ze tegemoet te komen in de sterk gestegen kosten van afgelopen jaar. Zo wil de gemeente voorkomen dat instellingen die van belang zijn voor de stad dit jaar in de problemen komen.

Voor de steun aan instellingen die acuut in de problemen komen in 2023 is 3 miljoen euro beschikbaar. TivoliVredenburg is de eerste instelling die deze noodsteun ontvangt. Naast deze noodsteun die direct aan te vragen is, wordt voor de sectoren zorg, welzijn, sport, cultuur en onderwijs gewerkt aan een regeling die aansluit op de langdurige financiële problemen.

In februari kunnen deze instellingen een beroep doen op een incidentele tegemoetkoming voor 2023. Hiervoor is 4,5 miljoen euro beschikbaar. Met de Voorjaarsnota 2023 komt het college eveneens met een voorstel aan de raad voor structurele tegemoetkomingen in de loon- en prijsstijgingen. Dit werkt dan door in bijvoorbeeld subsidies, die verhoogd kunnen worden  om  zo de gestegen kosten door lonen en prijzen opvangen.

Steeds meer inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en ook de gemeente zelf worden geraakt door de prijsstijgingen. Voor zowel de noodsteun voor bedrijven die anders op korte termijn in (financieel) gevaar komen, als de tegemoetkomingen voor 2023 geldt een aantal voorwaarden. Op die manier zorgt de gemeente er voor dat de financiële steun terecht komt bij maatschappelijke instellingen die de steun op dit moment het hardst nodig hebben. Zo is de financiële bijdrage eenmalig. Daarnaast moeten de prijsstijgingen veroorzaakt zijn door sterk gestegen energiekosten en moeten instellingen laten zien dat ze er zelf ook alles aan doen om kosten te besparen of inkomsten te verhogen.