Subsidie voor evenementen met thema gezondheid 

Vanaf 1 juli 2023 kunnen organisaties en ondernemers subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement dat het thema gezondheid draagt. De maximale subsidie bedraagt € 60.000, – per evenement. Daarbij geldt dat de organisator minstens de helft van het aangevraagde bedrag zelf of via andere middelen moet financieren.De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:  
 

·       Uw evenement draagt bij aan het thema gezondheid 

·       Uw evenement sluit aan bij een van de volgende momenten in het jaar; 

  • Utrecht Science Week (29 september tot en met 8 oktober) 
  • Viering van Sint Maarten (11 november) 
  • Dutch Health Week ( 8 tot en met 14 april 2024) 
  • Viering verjaardag van de stad (2 juni 2024) 

·       Het evenement is openbaar toegankelijk en inclusief  

·       U ontvangt niet al een meerjarensubsidie van meer dan € 100.000 van de gemeente Utrecht. 

·       U kunt aantonen dat uw evenement duurzaam wordt georganiseerd 

Wanneer aanvragen? 

Aanvragers hebben vanaf 1 juli tot 1 oktober de tijd om subsidie aan te vragen voor evenementen die dit jaar of in 2024 plaatsvinden. Lees meer over alle voorwaarden en het aanvraagproces op: www.utrecht.nl/subsidieevenementgezondheid 
 

Evenementenfonds Utrecht voor evenementen met het thema gezondheid 

De gemeente Utrecht stelt jaarlijks € 300.000,- beschikbaar voor evenementen via het Evenementenfonds Utrecht (EFU). Sinds 15 januari 2023 kunnen evenementen een financiële bijdrage aanvragen voor evenementen gericht op de gezondheid van Utrechters en hun leefomgeving. Het evenement moet een diversiteit aan mensen en ideeën samenbrengen.