Nieuwe regels voor uitstallingen

Vanaf 1 april 2024 mogen ondernemers in de binnenstad nog maar één uitstalling neerzetten. Deze nieuwe regels heeft de gemeente gemaakt om de regels te verduidelijken en een veilige doorgang voor voetgangers te garanderen. Een uitstalling is bijvoorbeeld een reclamebord, kledingrek of bak met producten.

Volgens de huidige regels is het verboden om een uitstalling te plaatsen in de binnenstad. Veel ondernemers kennen dit verbod niet, omdat de gemeente alleen handhaaft bij gevaarlijke situaties. Dit zorgt voor veel uitstallingen in de binnenstad en op een aantal plekken voor een te krappe ruimte voor voetgangers. De nieuwe regels geven duidelijkheid en passen bij de ambities van de Omgevingsvisie Binnenstad: een aantrekkelijke binnenstad, die voor iedereen goed toegankelijk is met meer ruimte om te wandelen. Vanaf 1 april 2024 gaan handhavers de uitstallingen controleren.

De uitstalling moet direct tegen de gevel staan en mag maximaal 1,8 meter hoog, 1 meter breed en 0,50 meter diep zijn. Daarnaast mag er nog een bankje of stoel en een bloembak tegen de gevel staan. In het voetgangersgebied moet altijd 4 meter loopruimte overblijven. De nieuwe regels zijn tot stand gekomen nadat de gemeente heeft gesproken met ondernemers en inwoners, Centrum Management Utrecht, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht en Koninklijke Horeca Nederland.