Nieuwe aanpak bedrijfsafval

Per 15 juli veranderen de aanbiedtijden en -locaties voor bedrijfsafval in Utrecht. Ook moeten alle ondernemers die binnen de singels gevestigd zijn hun bedrijfscontainers vanaf die datum voorzien van een identificatie-sticker. Hiermee wordt het mogelijk bedrijfsafvalcontainers te herleiden naar de eigenaar. Met deze nieuwe regels wil de gemeente de toenemende overlast in de openbare ruimte binnen de singels terugdringen.

Bedrijven binnen de singels mogen hun afval van 00:00 uur tot 17:00 uur buiten zetten. De containers moeten daarbij zo veel mogelijk voor of vlakbij de eigen gevel worden geplaatst. Voorwaarde is dat de inzameldienst daar kan komen en dat de openbare ruimte toegankelijk blijft voor voetgangers en overig verkeer. Een container mag dus niet op een geleidestrook worden neergezet of de openbare weg blokkeren.

Onderdeel van de nieuwe regels zijn ook de stickers die ondernemers binnen de singels op hun bedrijfsafvalcontainers moeten plakken. Daarmee kan de gemeente achterhalen van wie een verkeerd aangeboden container is en de eigenaar daarop aanspreken. Bij herhaling kan de gemeente overgaan tot handhaving. Aan het einde van dit jaar wordt de aanpak geëvalueerd.

De nieuwe regels zijn te lezen in het aangepaste Verzameluitvoeringsbesluit van de gemeente.