Nieuw beleid voor flitsbezorgers

Gemeente Utrecht gaat als een van de eerste gemeentes van Nederland voorwaarden stellen aan snelle boodschappenbezorgdiensten om zich te mogen vestigen op nieuwe locaties. Door het vastleggen van regels voor de vergunningverlening aan de flitsbezorgers hoopt de gemeente te voorkomen dat deze ondernemingen zich op locaties vestigen waar ze niet passen of gewenst zijn. Zo mogen nieuwe locaties geen ‘darkstores’ worden en moeten ondernemers aangeven hoe ze verschillende vormen van mogelijk overlast gaan inperken.

Door het aanvragen van een omgevingsvergunning voor ‘snelle boodschappenbezorging’ kunnen flitsbezorgers hun nieuwe vestigingen in de toekomst met duidelijke afspraken met de gemeente realiseren. De voorwaarden hebben als doel overlast in de omgeving te voorkomen, een juiste uitstraling van het pand te garanderen en goede communicatie en participatie met buurt en gemeente te borgen. Bij het opstellen van deze nieuwe regels zijn alle meldingen van omwonenden van de vestigingen die in 2022 geopend waren, geanalyseerd en zijn de uitkomsten van eerdere participatietrajecten met flitsbezorgers meegenomen en vertaald naar het voorstel.

In het voorstel, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd, staat onder andere de regel dat flitsbezorgers bij een vergunningaanvraag een beheersplan moeten opleveren. Dat is een plan met afspraken over bijvoorbeeld laad- en lostijden, het inperken van geluidsoverlast, typen bezorgvoertuigen of afhaalmogelijkheid op locatie. Ook mogen de locaties mogen geen ‘darkstore’ worden waarbij de gevel wordt dichtgeplakt. De uitstraling van de vestigingen wordt beoordeeld aan de hand van de redelijke eisen van welstand. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat iedereen kan meedenken, meedoen en invloed kan uitoefenen op wat er in hun omgeving gebeurt. Daarom moeten flitsbezorgers die een vergunning aanvragen belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrekken en op de hoogte houden.