Morgen Mooier Maken in 2024: meer groen en wonen boven winkels

De afgelopen jaren is de toenemende leegstand in winkelpanden in het centrum een halt toegeroepen. Sinds 2021 kwamen er ruim veertig nieuwe ondernemers in winkelpanden dankzij de samenwerkingsaanpak Morgen Mooier Maken van gemeente Utrecht, Centrummanagement Utrecht (CMU) en de vastgoedeigenaren van commercieel onroerend goed in het centrum (VCOC). Komend jaar wordt de aanpak doorgezet met een nieuw hoofddoel: meer woningen boven winkels.

Morgen Mooier Maken
Tijdens en vlak na de coronaperiode ontstond in de binnenstad meer leegstand in en boven winkelpanden. De coronaperiode zorgde er in verhoogd tempo voor dat mensen meer online bestelden en minder een dagje gingen shoppen. Daarom werd in 2021 de samenwerkingsaanpak Morgen Mooier Maken (MMM) in het leven geroepen om de belangrijke winkelstraten in de binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden na de moeilijke economische periode. Gemeente Utrecht sloeg de handen ineen met partners CMU en VCOC om de binnenstad vitaal en aantrekkelijk te houden. De aanpak bleek effectief: er kwamen ruim veertig nieuwe ondernemers en ondernemersinitiatieven in leegstaande winkelruimtes en startte de ontwikkeling van 95 nieuwe wooneenheden boven winkels.

Jeroen Roose-van Leijden, centrummanagement Utrecht: “Na corona zagen we dat het centrum het zwaar had. We zijn dan ook trots dat we al zo veel panden weer hebben kunnen vullen met allerlei nieuwe initiatieven die door de stad gewaardeerd worden. Voor het vervolg zien we dat invulling geven aan lege bovenruimtes ons duurzaam in staat moet stellen om juist in de plinten invulling te geven aan concepten die het centrum mooier maken, dus we zijn erg blij dat we de aanpak alleen nog maar steviger door gaan zetten komend jaar!”

Meer winkels, werklocaties en woningen in 2024
Nu zet Utrecht gezamenlijk door met een vervolgaanpak voor 2024. Gemeente, CMU en VCOC gaan vooral werken aan het nieuwe hoofddoel: het vullen van lege panden en transformatie boven winkels mogelijk maken. “Het woningtekort is één van de grootste problemen van onze stad, en is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. We zoeken in de hele stad naar mogelijkheden voor woningen. In de binnenstad zijn nu ruimtes boven winkels die leeg staan of als opslag worden gebruikt. Zonde. Nu we andere winkels terug zien komen ontstaat er daarboven meer ruimte die hartstikke geschikt is om te wonen. Twee vliegen in één klap dus” vertelt Susanne Schilderman, wethouder economische zaken en circulaire economie.

Nieuwe creatieve broedplaats
Ook wordt in 2024 geïnvesteerd in het ontwikkelen van meer groen in de straten, meer ruimte voor ontmoeten, en een nieuwe creatieve broedplaats aan de Steenweg. Deze broedplaats wordt een plek voor kunstenaars, creatieve opleidingen en duurzaam, circulair, slow fashion en MVO ondernemen. Vandaag ondertekenden de partijen de overeenkomst om hier het komende jaar in te investeren. Schilderman trapt de samenwerking enthousiast af: “Utrecht zit vol creatief, duurzaam en circulair talent. We zijn een enorm innovatieve stad. Met deze broedplaats creëren we een plek waar al dat talent elkaar kan vinden en inspireren en maken we meteen de binnenstad gezelliger én veel interessanter”. De broedplaats opent naar verwachting in 2024.