Meedenken over nieuw ontwerp Park Paardenveld

De gemeente gaat een nieuw ontwerp maken voor Park Paardenveld. Het park moet straks een volwaardig stadspark zijn met in alle seizoenen van het jaar, voor jong en oud, een fijne plek om te ontspannen, te sporten, elkaar te ontmoeten en te genieten van de natuurgroen.

Om zoveel mogelijk wensen en ideeën voor het nieuwe ontwerp op te halen, kunnen bewoners reageren op een vragenlijst op het online platform Denk Mee.  De uitvoering van de herinrichting staat gepland voor het voorjaar of najaar van 2024.

Om het park levendig te houden wil de gemeente tussen nu en de definitieve herinrichting, samen met enthousiaste mensen uit de stad, activiteiten organiseren in het park. Om dit mogelijk te maken en om het park nu al een fijnere plek te maken, worden er voor de zomer al tijdelijke aanpassingen in het park gedaan, zoals het verwijderen van parkeerplekken.

De bestaande verharding in het park wordt weggehaald, er wordt groen toegevoegd en er komt meer ruimte voor terras op de begane grond van de parkeergarage. Hiervoor zijn eerder al gesprekken gevoerd met enkele bewoners, belangengroepen en organisaties uit directe omgeving. Meer informatie over het project staat op www.utrecht.nl/parkpaardenveld.

Park Paardenveld is onderdeel van het Singelpark en ligt helemaal in het noorden van het centrum. Het Singelpark is de groene ring rondom de Utrechtse binnenstad en kent verschillende stadsparken. Het Park Paardenveld is nu nog erg stenig en geen volwaardig stadspark. Het nieuwe ontwerp moet samen met de stad, de gebruikers van het park, gemaakt worden. De resultaten van de DenkMee-vragenlijst worden gebruikt in ontwerpsessies met betrokken bewoners, ondernemers en gebruikers van het park.