Meedenken over de toekomst van Utrecht

De gemeente werkt aan een stedenbouwvisie en vraagt daarvoor naar de mening van inwoners. Sinds deze week staat een enquête online, waarmee Utrechters in drie minuten kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden bij de inrichting van de stad. Ook gaat de gemeente de wijken in, om zoveel mogelijk mensen te vragen naar hun ideeën.

De stedenbouwvisie is een doorvertaling van de Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (RSU2040), die de koers van de stad beschrijft. De stedenbouwvisie moet concreet maken wat de gemeente onder leefbaarheid, kwaliteit, efficiënt ruimtegebruik en architectuur verstaat, met het doel dat daar straks beter op kan worden gestuurd en getoetst bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en projecten in de bestaande stad. De stedenbouwvisie gaat over de inrichting van stad, straten, buurten en voorzieningen; bij uitstek onderwerpen waar Utrechters een mening over hebben. Daarom wordt de stedenbouwvisie nadrukkelijk samen met bewoners gemaakt.

Samen stad maken

De komende tijd wordt een aantal stappen gezet om de stad te betrekken. Er worden in verschillende wijken gesprekken gevoerd op straat, en online is er een enquête waarbij Utrechters hun mening kunnen geven. Na de zomer organiseert de gemeente verdiepende gesprekken met geïnteresseerde Utrechters en wordt de visie verder uitgewerkt. Daarna stuurt de gemeente het document naar de raad om erover te besluiten. De stedenbouwvisie volgt op de Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). De RSU2040 beschrijft de koers van de stad en beschrijft op welke manier we de stad ontwikkelen, maar niet hoe het eruit ziet. Daarom wordt er nu gewerkt aan de stedenbouwvisie. Begin 2024 moet de stedenbouwvisie klaar zijn. Meer informatie? Zie hier het filmpje. De enquête is hier te vinden.