Linksom of rechtsom

Een belangrijk deel van het werk van CMU blijft soms onzichtbaar: de politieke lobby. Zo vlak na de verkiezingen bestaat die lobby vooral uit het onder de aandacht brengen van speerpunten van CMU, zodat ze in de coalitieonderhandelingen een plek krijgen. Het is niet aan het bestuur om een waardeoordeel te hebben over de verkiezingsuitslag. Zelfs als we die als individuele bestuursleden misschien wel hebben, is het belangrijker om te beseffen dat het vanuit elke politieke visie of ideologie mogelijk is om waardevolle besluiten voor de binnenstad te nemen. Namens u wijzen we de fracties op die mogelijkheden en het belang ervan voor heel Utrecht.

Hoewel de verkiezingsuitslag wel wat verschuivingen laat zien, geloof ik niet dat Utrecht met deze uitslag uitsprak dat het heel anders over zaken is gaan denken. Waar de grootste partijen – GroenLinks, D66 en VVD- wat verloren, werden de zetels ingenomen door partijen als Volt, Partij voor de Dieren en Bij1 en wonnen ook PvdA en CDA. DENK en de SP leverden beide ook een zetel in en EénUtrecht is een nieuwkomer in de raad die zich vooral wil richten op participatie. Door je oogharen bekeken blijven we een stad waar de meerderheid progressief, tamelijk links, groen, tolerant en typisch grootsteeds stemt. Dat hoeft geen slecht ondernemersklimaat op te leveren en ook de afgelopen jaren stonden de meeste fracties open voor onze inbreng en gebruikten die ook bij hun besluitvorming.

Wij gaan er bij de fracties voor pleiten om de stem van ondernemers nadrukkelijk te betrekken bij nieuwe besluitvorming en bij de uitwerking van al genomen besluiten.

Arjan Kleuver

CMU zal de fracties vooral benaderen met onze ‘Tien Punten Herstelnota’. De schade na de coronacrisis is nog lang niet hersteld en bovendien is de dreiging op nieuwe uitbraken met gevaarlijker varianten nog niet voorbij. We moeten de financiële schade ook zien in het licht van de uitwerking van de omgevingsvisie. De gemeente kan niet verlangen dat u investeert in een veranderende binnenstad als er geen geld is. Doet de gemeente het verkeerd, dan schaadt dat niet alleen het ondernemersklimaat, maar ook het centrum als plek voor cultuur, ontmoeting, gezelligheid en trots icoon voor alle inwoners en bezoekers. Wij gaan er bij de fracties voor pleiten om de stem van ondernemers nadrukkelijk te betrekken bij nieuwe besluitvorming en bij de uitwerking van al genomen besluiten. Enerzijds omdat het gewoon een belangrijke stem is, anderzijds omdat uw opvattingen zo van belang zijn om de binnenstad zowel economisch als maatschappelijk gezond te houden. 

En zoals altijd geldt ook hier: deel uw opvattingen met ons. Via Chainels, via de bestuursleden, via kwartieractiviteiten of via Jeroen, Redmar of mij. Het helpt ons bij onze contacten met de politiek. Linksom of rechtsom: democratie kan alleen bestaan als er betrokkenheid is.

Arjan Kleuver

Voorzitter Centrummanagement Utrecht