Jacques Blommendaal neemt na zes jaar afscheid als voorzitter CMU

‘Centrummanagement Utrecht is een zichtbare partij geworden’

Na zes jaar Centrummanagement Utrecht (CMU) en eerder twee jaar Platform Binnenstad Utrecht, neemt het CMU-bestuur deze zomer afscheid van haar gedreven en ambitieuze voorzitter Jacques Blommendaal. Hij speelde een cruciale rol in het neerzetten van een professionele managementorganisatie voor het Utrechtse centrum.

Onder zijn leiding ontwikkelde CMU zich tot een organisatie die vanuit haar doelstelling ‘bij te dragen aan het verbeteren van de economische positie van het centrum’ een zichtbare partij is geworden die de samenwerking zoekt, afspraken maakt en een betrouwbare samenwerkingspartner is.

Koopzondag

Een van de eerste resultaten die Blommendaal neerzette met CMU, was de komst van een wekelijkse koopzondag in Utrecht. CMU-secretaris/penningmeester Tom Broekman prijst de vertrekkend voorzitter om de rol die hij in dat spannende traject speelde. “CMU zorgde onder zijn leiding ook voor de inmiddels goed ingeburgerde ‘kwartieren’, indrukwekkende nieuwe feestverlichting en nieuwe stadsplattegronden en natuurlijk de geplande uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad.”

Trots

Blommendaal is trots op het behalen van deze en meer markante resultaten met CMU. “De realisatie van een groot aantal herinrichtingen in de openbare ruimte; verbeteringen van de vindbaarheid; de strategische keuze om vanuit de Kwartieren het veelzijdige karakter van het centrum te tonen en de samenwerking van ondernemers te versterken en natuurlijk het convenant ‘De  Rode Loper Uit’, vormen met elkaar een stevig fundament onder de toekomst van CMU.”

Dankbaar

Het bestuur is Jacques Blommendaal dankbaar voor zijn tomeloze inzet en wendt de blik tegelijkertijd voorwaarts. Broekman: “Continuïteit van het centrummanagement is uitermate belangrijk. We moeten door. Het bestuur is inmiddels een procedure gestart voor de opvolging van Jacques.”