Herinrichting gebied rond Weerdsluis

De gemeente Utrecht wil het gebied rond de Weerdsluis groener maken en de aansluitingen op bestaande wandel- en fietsroutes door en om het gebied verbeteren. Hiervoor moet het aantal parkeerplaatsen verminderen en wordt bekeken of hier een laad- en losplek kan komen voor goederenvervoer over water.

Nog dit jaar wordt begonnen met het maken van een schetsontwerp voor de aanpassingen in de openbare ruimte rondom de Weerdsluis.  Voor het ontwerp gaat de gemeente in gesprek met bewoners en ondernemers uit het gebied. Over de eerder aangekondigde fiets- en loopbrug in de buurt van de Weerdsluis is in het coalitieakkoord al overeengekomen dat deze er niet komt.

“De omgeving van de Weerdsluis moet ‘een plek om naar toe te gaan’ worden en niet alleen een plek om doorheen te gaan. Een plek om fijn te zitten, bootjes te kijken, een ijsje te eten en vrienden te ontmoeten. We willen het contact met het water verbeteren en de monumentale waarde van de plek beter zichtbaar maken. Met meer groen sluit het gebied beter aan op het groene singelpark. De aanpassingen die we uiteindelijk gaan doen, zijn afhankelijk van het budget dat beschikbaar is.”