Gezamenlijke vijand

Van de voorzitter…

Het is een bekend gegeven: een gezamenlijke vijand verbindt. Zoals een lichaam uit alle macht probeert een gevaarlijk virus onschadelijk te maken – en soms de strijd verliest -, zo zie je in Utrecht dat de coronacrisis ook verbindt. Dat maakt de schade niet ongedaan en het verloop van de crisis niet minder ongewis, maar de energie van alle betrokkenen richt zich op overleven. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook uw kansen uiteindelijk vergroot.

Nog niet eerder waren bestuurders en politici zo ontvankelijk voor feedback en ideeën die wij van u ontvangen en die we zelf bedenken. Nog nooit hebben we zo snel en zo goed samen met Utrecht Marketing een campagne uit de grond gestampt. Nog nooit hebben we zo veel ideeën en creativiteit van ondernemers in zo’n korte tijd zien ontstaan. Zelfs de “boze binnenstadbewoners” proberen centrumondernemers met onlineaankopen en promotie via social media te steunen. Ik geef meteen toe: al die energie en creativiteit ontstaan soms met de moed der wanhoop. En gelukkig ook vaak uit de volle overtuiging dat we ons erdoorheen slaan.

Het CMU-bestuur overlegt nu wekelijks via een videoconferentie en er zijn dagelijks contacten tussen de bestuursleden onderling en uiteraard met centrummanager Jeroen. Dagelijks verzamelen we nieuwe inzichten, proberen we u te informeren, ontwikkelen we ideeën die de nood nu, volgende week, over drie maanden of volgend jaar kunnen lenigen. We werken extra hard aan de introductie van ons nieuwe communicatieplatform om u sneller en adequater te kunnen informeren en ook om u in staat te stellen makkelijker samenwerkingen te zoeken en ideeën te kunnen laten uitwisselen.

Het is onze eerste coronacrisis. Ook onze inzichten zullen in de loop der tijd bijgesteld moeten worden en we kunnen ons alleen maar baseren op wat we nu weten en op wat we met gezond verstand kunnen zien aankomen. Nog vandaag pleiten we via een brief aan de gemeente voor beter maatwerk met een langduriger karakter in de ondersteuning van de economie. Dat doet niks af aan de prijzenswaardige acties van de gemeente onmiddellijk na het uitbreken van de crisis, maar we zien wel aankomen dat het anders moet. De gemeente vraagt ons ook expliciet om mee te denken.

Steun elkaar en steun ons in onze gezamenlijke strijd om deze crisis te overleven. Maak waar mogelijk gebruik van de kansen die utrechtverbindt.nl u biedt. Hou via cmutrecht.nl en via https://www.economicboardutrecht.nl/corona in de gaten welke steun er voor u kan zijn en welke wijzigingen in maatregelen u op korte termijn kan verwachten. In deze verschrikkelijk onzekere tijd staat CMU naast u. Dat verandert niet zo veel aan uw eigen verantwoordelijkheid, maar we staan samen sterker. Utrecht Verbindt.

Arjan Kleuver