Gevel Stadhuis Utrecht wordt hersteld

De voorzetgevel van het Stadhuis aan de kant van de Korte Minreboederstraat wordt gedemonteerd en hersteld. In november vorig jaar brak een stuk natuursteen van de gevel af. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is de voorzetgevel toen direct afgezet. Die afzetting blijft staan tot ná het herstel de voorzetgevel, naar verwachting rond de zomer van 2024.

Direct na het loskomen van het natuursteen in november 2023, is een inspectie uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat de schade waarschijnlijk is veroorzaakt doordat het natuursteen te star is bevestigd in de stalen frames. Door verschillen in de uitzetting tussen steen en staal zijn in de loop van de tijd scheuren in het natuursteen ontstaan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een stuk natuursteen kon loskomen.

Omdat het risico bestond/bestaat dat meer stukken natuursteen afbrokkelen, is besloten om de afzetting rondom de gevel te laten staan. Ook de geplaatste steigers blijven staan tot herstel is afgerond.  

Om de voorzetgevel te kunnen herstellen, moeten de stalen frames met de natuursteen elementen worden gedemonteerd. Hierna wordt de natuursteen in de werkplaats van een hierin gespecialiseerd bedrijf uit de stalen frames verwijderd en gerestaureerd. Mogelijk kunnen sporen van de schade na het herstel zichtbaar blijven. Na de restauratie van de natuursteenblokken en het opnieuw conserveren van de stalen frames worden deze teruggeplaatst op de gevel van het gebouw.

Begin april 2024 wordt gestart met het demonteren van de stalen frames. De verwachting is dat alle werkzaamheden – inclusief het verwijderen van de steigers en hekken – rond de zomer van 2024 zijn afgerond.