Fietsparkeerverbod in het Stationsgebied

De gemeente voert een fietsparkeerverbod in voor het Stationsgebied. Geparkeerde (snor)fietsen en bromfietsen buiten vakken, rekken, nietjes en inpandige stallingen hinderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Daarnaast moeten mensen de kantoren, de winkels en de stationshal veilig kunnen verlaten in geval van nood. Het verbod geldt vanaf 10 maart 2023.

Het fietsparkeerverbod geldt voor het hele Stationsgebied zodat bezoekers en reizigers de geparkeerde fietsen niet verplaatsen naar andere plekken in de openbare ruimte. Bij het bepalen van de omvang van het gebied is rekening gehouden met de toegangen naar het station, de verschillende fietsenstallingen en bewoners en ondernemers in het gebied.

In het gebied is voldoende ruimte in de stationsstallingen en rekken, daarom kunnen de fietsen hier worden verwijderd. Gelijktijdig start een campagne om de fietsstallingen beter te promoten. We geven het stallingsverbod in het stationsgebied aan met borden langs alle fietsroutes in het gebied. Ook zetten we op zogenaamde hotspots herhalingsborden neer om fietsers extra te informeren.

In verband met de beperkte hoeveelheid personeel wordt de handhaving in fases uitgevoerd. De start van de handhaving is vanaf 20 maart bij de Moreelsehoek bij de stalling Stationsplein. Wanneer deze locatie voldoende vrij is van fietsen, handhaven we ook op Jaarbeursplein en de rest van het Stationsgebied. De verwijderde fietsen gaan naar het gemeentelijke fietsdepot.