Column Arjan Kleuver

Praten en doen

Ondernemers zijn vaak meer van ‘doen’ dan van ‘babbelen’. Maar resultaten bereik je door te communiceren. Dat merkt u ook in uw verkoopgesprekken of in de onderhandelingen met uw leveranciers. En veel van wat CMU doet – meestal in samenwerking met partners – lijkt vanzelf te gaan. Dat is echter schijn.

Zo was de succesvolle en rimpelloze intocht van Sinterklaas in Utrecht alleen mogelijk doordat de Stichting Stadsontspanning 250 vrijwilligers op de been wist te krijgen en al jarenlang constructief gesprekken voert met beide kampen van de Pietendiscussie. Ook de winterversiering in de stad is er niet vanzelf gekomen.

De gesprekken met de gemeente over betere afvalinzameling in de binnenstad verlopen zeer constructief. De gemeente stelt zich uiterst ontvankelijk op en CMU heeft de knelpunten nauwgezet geïnventariseerd. Het probleem is complex, maar we verwachten op korte termijn in elk geval een aanzienlijke verbetering.

Met de politiek spraken we de afgelopen maanden ook intensief. Zowel bij de wethouders Anke Klein en Klaas Verschuure als bij de gemeenteraad brachten we onze zorgen onder de aandacht: bereikbaarheid, bereikbaarheid tijdens evenementen, bewegwijzering, de toonzetting van Utrecht Marketing, de voortzetting/opvolging van het convenant tussen CMU en de gemeente, de noodzaak om snel helderheid te krijgen over voortzetting van het ondernemersfonds en bezoekersaantallen. En dat is nog maar een greep uit de onderwerpen die we ter sprake stellen. ChristenUnie en CDA hebben naar aanleiding van die inbreng het college ook bevraagd over deze onderwerpen.

Je moet immers communiceren om tot zaken te komen

Zelf vind ik de gesprekken tussen de Actiegroep Binnenstad 030 en CMU interessant. Je zou denken dat we geboren aartsvijanden zijn. Maar kijkend naar onderwerpen als parkeren en fietsparkeren, inzet op kwaliteit, veiligheid, openbare ruimte, de wenselijkheid dat de binnenstad bewoonbaar blijft, dan blijkt dat we veel raakvlakken hebben. Als het lukt om tot een gedeelde agenda te komen, dan zou dat voor beide partijen vrij spectaculair zijn. Het vereist van beide kanten communicatie en verdieping in elkaar. Zij moeten aan de hand van onze cijfers inzien dat het centrum niet ‘vol’ is en wij moeten oog hebben voor hun zorgen.

Ook intern sprak het bestuur van CMU veel. Om 2019 slagvaardig te beginnen hebben we onze prioriteiten voor het nieuwe jaar inmiddels helder en zijn de taken in het bestuur opnieuw verdeeld. Mia Amram neemt deze maand afscheid van het bestuur. Mia heeft zich jarenlang ingezet voor CMU en binnen het bestuur met verve de stem van de zelfstandige ondernemer vertolkt. Inmiddels neemt de combinatie van besturen en ondernemen te veel tijd in beslag. Het bestuur is Mia zeer erkentelijk. We zoeken naarstig naar een bestuurslid dat zich met net zo veel betrokkenheid wil inzetten voor de zelfstandige ondernemers in het centrum.

Als u dit leest, staat het KNUS-festival voor de deur. CMU wil deze editie per se helderder in kaart hebben wat het oplevert aan bezoekers en uitgaven. We hebben deze eis ook hard bij Utrecht Marketing op tafel gelegd. De opzet van KNUS biedt echter volop kansen. Wij hopen dat u die kansen benut en zelf ook uw communicatiekanalen volop benut om de winteractiviteiten te promoten. Je moet immers communiceren om tot zaken te komen.

CMU wenst u zowel zakelijk als privé heel fijne feestdagen!

Deze column is eerder verschenen in de wintereditie 2018 van Centrum Magazine Utrecht
Foto: Aad van Vliet