Behoefte aan meer groen en zorgen over veranderende stad

Utrechters willen meer groen, ruimte om elkaar te ontmoeten en vinden het prima als er hoogbouw komt. Een zorg die veel Utrechters hebben is: hoe leven we samen in de veranderende stad, nu en in de toekomst? Dit zijn uitkomsten van een online enquête waarin de gemeente aan Utrechters heeft gevraagd wat zij belangrijk vinden bij de inrichting van de stad. Ook gingen medewerkers van de gemeente de wijken in, om zoveel mogelijk mensen te vragen naar hun mening. De resultaten gebruikt de gemeente om voor het eerst een stedenbouwvisie te maken.

Groen, rust en drukte 

Zowel in de enquêtes als de straatinterviews blijkt dat Utrechters groen heel belangrijk vinden. Een groot deel van de deelnemers aan de enquête geeft aan behoefte te hebben aan meer groen in de buurt (84%). Aan de andere kant zijn er zorgen over het parkeren: hoewel mensen graag groen zien willen zij ook hun auto dichtbij huis kunnen parkeren.

Over de noodzaak van meer woningen bouwen in de stad verschillen de meningen. Zo zien leeftijdsgroepen (63% onder de 18-25-jarigen) die over het algemeen nog geen eigen woning hebben graag meer (betaalbare) woningen, maar vinden anderen dat niet direct nodig in hun eigen buurt. Er waren veel respondenten die wel iemand kennen die op zoek is naar een woning en deze maar niet kunnen vinden en ook de betaalbaarheid kwam in veel gesprekken naar voren.

Veel Utrechters willen graag een levendige stad. Dat betekent gevarieerde wijken met ruimte voor ontmoeten, ontspannen, sport en recreatie, cultuur, evenementen, horeca en winkels. Tegelijkertijd geeft 70% van de deelnemers aan de enquête aan dat zij meer rustige plekken in de buurt willen. En geeft 61% aan meer ruimte voor ontmoeting te willen in de buurt.

Alle resultaten van de enquête en meer informatie over het vervolg voor de Stedenbouwvisie zijn te vinden op www.utrecht.nl/toekomstgesprekken