Begroting 2024: blijven investeren in de toekomst

Utrecht presenteert een sluitende begroting voor 2024. Dit ondanks tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk en de val van het kabinet. Die situatie zorgt voor extra tegenvallers voor alle gemeenten in Nederland.

De gemeente presenteerde donderdag 14 september een sluitende begroting voor 2024 en blijft investeren in haar topprioriteiten: kansengelijkheid, passende en betaalbare woningen en het tegengaan van de klimaatcrisis. Het college investeert in mensen en buurten die dit het hardste nodig hebben. Daarom zorgt het college voor een tegemoetkoming parkeerkosten voor inwoners met een laag inkomen en zal ze financieel kwetsbare inwoners blijven ondersteunen. Naast de inzet om te zorgen voor nieuwe permanente woningen zoekt het college naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen. Het elektriciteitsnetwerk is bijna vol. Onder andere daardoor komen grote gebiedsontwikkelingen in de knel. Het college investeert daarom in slimme netoplossingen.

Bezuinigingen Rijk

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het college scherpe keuzes gemaakt en bijgestuurd. Met name om te zorgen dat Utrechters ook in de toekomst de zorg krijgen die zij echt nodig hebben. Het structurele tekort op de begroting groeit vanaf 2026. Vooral de lagere inkomsten van het Rijk (gemeentefonds) leveren een uitzonderlijke financiële situatie op voor bijna alle gemeenten. Ook de val van het kabinet zorgt voor extra financiële onzekerheden. Maar de structurele tekorten zullen uiteindelijk ook de inwoners van de gemeente Utrecht raken, zegt het college. Daarom doet zij samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een stevige oproep in aanloop naar de verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet: geef gemeenten een reële compensatie voor de taken die zij doen. 

Maatregelen

Aanpakken woningnood 

 • We blijven inzetten op de voortgang van de woningbouw
 • We doen onderzoek naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen.  
 • We zoeken naar tijdelijke én permanente locaties voor vluchtelingen. 
 • Een realisatieteam werkt aan het verminderen van het tekort aan woonruimte voor woningzoekenden. 

Tegengaan klimaatcrisis 

 • We ontwikkelen een klimaatvisie om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te verminderen.
 • Het elektriciteitsnetwerk is bijna vol. We investeren extra in slimme netoplossingen, nieuwe samenwerkingen en innovatie. 
 • We investeren in het op elektriciteit laten varen van onze vloot voor emissievrije bevoorrading van de binnenstad. 
 • We ondersteunen en adviseren inwoners om hun woning beter te isoleren door middel van tegemoetkomingen en gezamenlijke inkoopacties.
 • We werken aan vergroening met cofinanciering, zoals bij het icoonproject Rondje Stadseiland. 

Kansengelijkheid 

 • We regelen een tegemoetkoming parkeerkosten voor inwoners met lage inkomens. 
 • We doen een voorstel om financieel kwetsbare inwoners te blijven ondersteunen. 
 • We gaan door met de subsidieregeling Omscholing naar toekomstbestendig werk. 
 • We nemen maatregelen voor de stijgende vraag naar aangepast vervoer.
 • We starten een beweegprogramma op scholen. 
 • We moderniseren het sekswerkbeleid. 
 • We blijven hulp bieden aan zorgmijdende dakloze mensen. 

Een levendige en leefbare stad 

 • We ontwikkelen een sporthal in Vleuten-De Meern. 
 • We starten met de ontwerpfase Zwembad Maximapark. 
 • We investeren in het jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone. 
 • We gaan op zoek naar nieuwe locaties voor nachtcultuur.  
 • Naar aanleiding van de raadsmotie maken we locaties inzichtelijk voor tijdelijke horecaconcepten of maatschappelijke initiatieven. 
 • We verlengen het ondernemersloket ‘Ondernemer Centraal’. 
 • We ondernemen acties om het neerzetten van afval bij ondergrondse containers te voorkomen.
   

Kijk voor de bewonerssamenvatting op www.utrecht.nl/begroting-2024