Automatisch boete voor vrachtauto’s die over werfkelders rijden

Utrecht plaatst vanaf 23 oktober 19 kentekencamera’s in de binnenstad. Dit is een extra maatregel om het vrachtautoverbod te handhaven. Vrachtauto’s mogen namelijk niet over de eeuwenoude werfkelders onder de straat rijden, om te voorkomen dat deze schade oplopen.

Met de kentekencamera’s worden overtredende vrachtauto’s automatisch beboet. Uiterlijk in december zijn de camera’s operationeel. Hulpdiensten hebben vrijstelling van alle verkeersmaatregelen en hebben altijd toegang tot locaties in de binnenstad. 

De kentekencamera’s worden opgehangen bij de ingangen van vrachtautoverboden in het wervengebied. Vrachtauto’s mogen hier op dit moment al niet rijden. Na een testfase zijn uiterlijk in december alle camera’s operationeel. De ingangsdatum wordt twee weken van tevoren aangegeven met borden op straat. Naast de automatische boete van € 110,- blijven, net als nu al gebeurt, handhavers met weegapparatuur regelmatig controleren of voertuigen niet te zwaar zijn. Deze boetes kunnen oplopen tot meer dan € 1000,-.

Hoe de camera’s werken

De kentekencamera’s (ook wel bekend als ANPR-camera’s: Automatic Number Plate Recognition) maken foto-opnames van kentekens van alle motorvoertuigen die er rijden en combineren dat met de voertuiggegevens bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) op. Als het om een vrachtauto (voertuigcategorie N2 en N3) gaat, krijgt deze automatisch een boete van €110,-. Foto’s en gegevens van alle kentekens van andere voertuigen dan vrachtauto’s worden gewist. Het gaat daarbij om dezelfde soort camera’s als die nu worden gebruikt bij de milieuzone: er worden geen foto’s gemaakt van personen, het systeem voldoet aan de privacywetgeving en is niet schadelijk voor mens of dier.

Op deze plekken komen kentekencamera’s

Gemeente Utrecht plaatst in totaal 19 nieuwe kentekencamera’s in de binnenstad. Op het kaartje is te zien waar deze komen. De afgelopen weken heeft gemeente Utrecht met omwonenden gesproken over deze locaties. Op basis daarvan is nog één locatie aangepast.