Zodra het kan: verruimde terrassen langer mogelijk

Zodra de landelijke maatregelen het toelaten, kunnen Utrechtse horecaondernemers tot 1 april 2021 gebruik maken van tijdelijk verruimde terrassen. Aanvankelijk gold die verruiming tot 1 november aanstaande, maar het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om die periode tot de start van het nieuwe terrassenseizoen te verlengen. De tijdelijke verruiming van de terrassen werd eerder dit jaar ingevoerd zodat horecaondernemers de 1,5 meter afstand op de terrassen beter kunnen waarborgen.

Perspectief voor horecaondernemers
Voorafgaand aan dit besluit is gesproken met onder meer omwonenden, ondernemers en belangenbehartigers zoals Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU). Daarnaast hebben ruim 4.200 Utrechters hun mening gegeven via een online enquête. Onder hen bevonden zich horecabezoekers, bezoekers aan de binnenstad, ruim 1.400 omwonenden en ruim 200 ondernemers. Circa 90 procent van de deelnemers geeft aan het goed of zelfs heel goed te vinden dat Utrecht tijdelijk extra terrasruimte heeft gekregen. Aandachtspunten waren onder andere het geluidsniveau, milieu-aspecten en het gebruik van de openbare ruimte. Van de deelnemers geeft 83 procent aan het een goed idee te vinden als de tijdelijke terrassen na 1 november worden verlengd.

Ondernemers die nu al gebruik maken van de huidige regeling voor een tijdelijk verruimd terras, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze worden in beginsel collectief verlengd tot 2021. Andere horecaondernemers behouden de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen, op basis van het aangepaste uitwerkingsbesluit.

Sluitingstijden, dialoog en terrasverwarming
Mede op basis van het consultatie-gesprek is het uitwerkingsbesluit ‘Tijdelijke terrassen’ op bepaalde onderdelen aangescherpt. Zo sluiten de zogenoemde eiland- en satellietterrassen (terrassen die niet direct aansluiten op het bestaande terras) eerder dan tijdelijke terrassen die grenzen aan bestaande terrassen.
Op de locaties waar overlast wordt ervaren, worden ondernemers en omwonenden gestimuleerd om met elkaar verder in gesprek te gaan om nader tot elkaar te komen. Het college van burgemeester en wethouders is bereid om bemiddeling tussen de partijen te faciliteren.
Mochten horecaondernemers hun terrassen willen verwarmen, dan moet dat op een zo duurzaam mogelijke manier gebeuren: géén verwarming met aardgas of biogas, maar bijvoorbeeld wél met fleecedekens of kussens, elektrische dekens of verwarmde kussens, verwarming van zitplekken of tafels of infraroodverwarming met elektrische panelen.

Meer informatie
In het online horecaloket van de gemeente Utrecht is meer informatie te vinden over de mogelijkheden voor de tijdelijke verruiming van terrassen.

De raadsbrief is hier te lezen.