Wolvenplein: wonen, werken, horeca, buurtruimtes én een loopbrug

De markante penitentiaire inrichting aan het Wolvenplein in Utrecht krijgt een nieuwe eigenaar. Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het complex omdat het haar oorspronkelijke functie heeft verloren. Het terrein is gegund aan gebiedsontwikkelaar AM uit Utrecht. Na een voorselectie op kwaliteit van de plannen voor herontwikkeling, bracht deze partij het hoogste bod uit.

Plannen
Het plan van AM voorziet in een mix van wonen, waaronder in het sociaal en middensegment, werken, horeca, hotel en buurtruimtes en is mede tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de Utrechtse bewonersvereniging De Witte Wolf. Ook voorziet het plan in een openbare wandelroute over het terrein en een brug over de singel.

Visie voor het Wolvenplein
Om de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied goed in kaart te kunnen brengen, stelden de gemeente Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf in 2019 gezamenlijk een visiedocument op. Dit omvat verschillende eisen en uitgangspunten, die onder meer gaan over de publieke toegankelijkheid en de mix van functies (waaronder wonen) van het nieuwe complex. In de uitgangspunten is verder benadrukt dat de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex herkenbaar moeten blijven. Verder mag de nieuwe invulling van het complex geen extra aantrekkende werking hebben voor auto’s.

Vervolg
Het Rijk draagt het monumentale complex deze zomer over aan AM zodat de herontwikkeling plaats kan gaan vinden. De gemeente gaat nu in gesprek met AM over de uitwerking van het ingediende plan. Daarbij wordt het plan onder meer getoetst aan het huidige gemeentelijk beleid. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het te doorlopen proces, planning, rolverdeling en participatie.