Werkzaamheden Catharijnesingel: afsluiting Barthelomeusbrug

Tussen maandag 21 februari en 11 maart gaat de Bathelomeusburg dicht voor autoverkeer om daar de riolering aan te leggen. Daarna begint de definitieve inrichting van de Catharijnesingel tussen de Barthelomeusbrug en het Moreelsepark. Er worden bomen geplant, lantaarnpalen geplaatst en klinkers gelegd met daarnaast twee fietsstroken van asfalt.

Door het tijdelijk afsluiten van de Bartholomeusbrug kan een probleem ontstaan voor vervoer met een aslast tussen de 2 en de 8 ton om het centrum uit te kunnen rijden. Het rood omcirkelde deel op de kaart (ook te zien via https://live.andes.nl/utrecht/plan/truck/) is nu het enige 8 tons aslast gebied dat niet meer te bereiken is. De blauw omlijnde route is ook een 2 tons gebied. Voor vragen of meldingen van hinder kun je contact via sophie@dvandersteenbv.nl

Overige werkzaamheden de komende tijd:

• Maandag 21 februari – vrijdag 11 maart: rioolwerkzaamheden op het kruispunt Bartholomeusbrug – Catharijnesingel

• Maandag 14 maart – vrijdag 22 april: herinrichting Catharijnesingel aan de spoorzijde: werkzaamheden aan riool, waterleiding en gasleiding en aanleg voetpad en fietsstroken

• Maandag 25 april – vrijdag 3 juni: herinrichting Catharijnesingel aan de waterzijde: aanleg voetpad en fietsstroken

• Maandag 6 juni – vrijdag 24 juni: aanleg middenberm met groenvak, aanbrengen laatste asfaltlaag op kruising Bartholomeusbrug-Catharijnesingel en rijweg Catharijnesingel (afsluiting brug en rijweg)

Kaartjes van de volgende fases: CU2030.nl/catharijnesingel

Voor vragen of meldingen: sophie@dvandersteenbv.nl