Werkconferentie woensdag 11 december 2019

Woensdag 11 december wil de gemeente Utrecht samen met u aan de slag gaan met de uitdagingen voor de binnenstad. Na de drukbezochte startbijeenkomst in Museum Speelklok van mei 2019 is verder gewerkt aan de omgevingsvisie voor de Utrechtse binnenstad in 2040. De gemeente heeft verschillende uitdagingen in beeld en legt die graag aan u voor.

Herkent u de uitdagingen, keuzerichtingen en mogelijke gevolgen?

De uitdagingen:

1. Respect voor erfgoed
2. Betaalbaar en gezond wonen
3. Duurzame energievoorziening
4. Gezondheid en zorg, dichtbij en op maat
5. Duurzame openbare ruimte en natuur
6. Duurzame mobiliteit
7. Economische vitaliteit
8. Vrije tafel: ontwikkeling van de binnenstad

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening – wethouder Anke Klein
20.00 uur Start groepsgesprekken over uitdagingen, keuzes en gevolgen
21.15 uur Terugblik en vervolg
21.30 uur Nazit met hapje en drankje

Datum
Woensdag 11 december

Locatie
Stadskantoor, 11e verdieping

Aanmelding
Met het oog op de voorbereiding en een goed verloop van de avond, weten wij graag op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. U kunt zich hier aanmelden

Wilt u zich alvast inlezen?
Surf naar www.ubinnenstad2040.nl voor achtergrondinformatie, trends, visies, rapporten en andere documenten.