Voorlopige locaties ondergrondse containers Neude

Bedrijfsafval wordt in het centrum zes dagen in de week aangeboden. Helaas zie je daardoor vaak veel afval in de winkelstraten liggen. Dit is voor iedereen onprettig. De gemeente Utrecht wil een schoon, duurzaam en aantrekkelijk centrum en is daarom een proef gestart, in samenwerking met CMU en ondernemers in het centrum, met een oplossing voor het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval in ondergrondse containers.

Op de Neude is het de bedoeling om vier ondergrondse containers (2x restafval, papier en glas) te plaatsen voor ondernemers én voor de bewoners van de Neudeflat. De beoogde locatie is ter hoogte van de panden van de Stayokay en de ABN-AMRO.

De containers voor restafval en papier worden uitgerust met een perssysteem waarmee drie tot vier keer zoveel afval in de container kan dan bij een container zonder perssysteem. Drie van de vier containers werken met een zogenaamde klikokantelaar, waardoor dit type containers alleen werkt met kliko’s. Eén perscontainer voor restafval heeft geen klikokantelaar en kan daardoor gebruikt worden voor het aanbieden van losse vuilniszakken. Zo kunnen gebruikers die geen ruimte hebben voor een kliko ook meedoen. Alle containers kunnen alleen met een pas geopend worden. Over het gebruik van de pas ontvangt u voorafgaand aan de plaatsing van de container meer informatie. Verder hebben alle perscontainers een sensor die meldt dat de container vol raakt, waarna deze wordt ingepland in de inzamelroute.

Het is de bedoeling om de containers op de Neude voor het gebouw van de ABN-AMRO en Stayokay te plaatsen tussen het fietsparkeervak (dat hierdoor kleiner wordt) en de huidige gehandicaptenparkeerplaats. De gemeente heeft bij het kiezen van deze locatie zoveel mogelijk rekening gehouden met alle kabels en leidingen onder de grond en archeologische verwachtingen. Ook een centrale ligging, bomen, bereikbaarheid en veiligheid voor gebruikers en passanten en aanrijdroute van de inzamelwagen speelden mee.

Verder is rekening gehouden met bestaande plannen voor emissieloos inzamelen (volledig elektrisch), uitbreiding voetgangersgebied en aslastbeperking, zodat deze locatie ook in de toekomst te gebruiken blijft. Op verzoek is er de afgelopen maanden aanvullend locatieonderzoek gedaan, maar dit blijft de meest geschikte locatie.

De plattegrond met de voorlopige locatie van de ondergrondse containers vindt u ook op www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen, onder het kopje Bedrijfsafval Binnenstad.

U kunt reageren naar de gemeente als u het niet eens bent met de voorlopige locatie van de nieuwe containers. Dit kan digitaal tot en met 15 augustus via het e-formulier ‘zienswijze Neude’ op de website: www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen, onder het kopje Bedrijfsafval Binnenstad.

Per post reageren is ook mogelijk. Vermeld hierbij dan het kenmerk 5280266/29062020/SR en als onderwerp Reactie voorlopige locatie ondergrondse containers Neude. Uw reactie stuurt u naar: Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling IMH Unit Projecten, Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht.

Meer weten of nog vragen?
Dan kunt u altijd contact met de gemeente opnemen. Mail naar hetnieuweinzamelen@utrecht.nl of bel naar de gemeente via 14030.