Voorlichtingsprogramma tegen rattenoverlast

‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’. Onder die noemer is de gemeente Utrecht samen met een aantal partners een publieke voorlichtingscampagne gestart over het voorkomen van rattenoverlast in de stad.

Een schone en gezonde stad voorkomt rattenoverlast. Dat moet de campagne, die is ontwikkeld in samenspraak met: woningcorporaties (Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH), Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Dierenbescherming, GGD regio Utrecht en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), duidelijk maken.

Gezamenlijke aanpak
Samen met bewoners, ondernemers en belanghebbende partners moet de overlast van ratten in de stad worden voorkomen. Hierbij wordt gekozen voor de diervriendelijke aanpak: voorkomen is beter dan bestrijden.

Via verschillende communicatiemiddelen worden, voornamelijk digitaal, handige tips gegeven om overlast van ratten in de openbare ruimte en in en rond het huis te voorkomen. Zo is een animatie ontwikkeld over de aanpak tegen rattenoverlast, verschijnen op social media tips & tricks, en is via de speciale website, www.utrecht.nl/ratten, informatie te vinden over de gezamenlijke aanpak daartegen. Naast digitale middelen worden waar het kan informatiefolders verspreid, en posters opgehangen. Andere specifieke communicatiemiddelen voor de buitenruimte, zoals abri’s en bestickering van vuilnis- en veegwagens, worden op een later moment ingezet.