Visiedocument Wolvenplein: herkenbaar, zichtbaar en bijzonder

De nieuwe bestemming van de gevangenis Wolvenplein dient het verleden eer aan te doen, de geschiedenis zichtbaar te maken en iets bijzonders toe te voegen aan de stad. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten die eigenaar Rijksvastgoedbedrijf en het college van burgemeester en wethouders beschrijven in een visiedocument dat woensdag aan de gemeenteraad is voorgelegd. Het visiedocument is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, ondernemers en de wijkraad Binnenstad.

De penitentiaire inrichting Het Sticht, zoals de Gevangenis Wolvenplein officieel heette, heeft haar oorspronkelijke functie verloren. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar en verkoopt het complex. Marktpartijen kunnen op basis van het visiedocument een voorstel doen voor herontwikkeling en een bod uitbrengen. “De voormalige gevangenis is een markant gebouwencomplex en is beschermd als rijksmonument”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Wij ondersteunen de herontwikkeling van het complex. Het is belangrijk dat die in goede harmonie met de directe omgeving wordt uitgevoerd. We hebben daarom de bewoners en ondernemers betrokken bij het opstellen van dit visiedocument; hun inbreng is zeer waardevol.”

Het visiedocument bevat verschillende eisen en uitgangspunten, die onder meer gaan over de publieke toegankelijkheid en de mix van functies (waaronder wonen) van het nieuwe complex. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de nieuwe functies geen hinder veroorzaken in de directe woonomgeving en wordt een koper bijvoorbeeld ook beoordeeld op de wijze waarop de buurt wordt betrokken. Verder wordt beschreven dat de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex herkenbaar dienen te blijven. Verder mag de nieuwe invulling van het complex geen extra aantrekkende werking hebben voor auto’s.