Verruimde en tijdelijke terrassen tot 1 november

Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden voor horecaterrassen, kunnen Utrechtse horeca ook na 1 april hun bestaande terrassen tijdelijk verruimen. Daarvoor moeten ze wel een aanvraag doen. Het gaat om een tijdelijke oplossing, die geldt tot uiterlijk 1 november 2021. Dit heeft de gemeente Utrecht besloten.

Geen extra kosten
Om te zorgen dat de tijdelijke verruiming van de terrassen niet leidt tot extra kosten voor ondernemers, wordt de invordering van de  leges voor de tijdelijke exploitatievergunning en tijdelijke omgevingsvergunning en precario voor de tijdelijke terrassen aangehouden tot einde van 2021. Ondertussen wordt gewerkt aan een voorstel om de leges en precario voor de tijdelijke terrasruimte te compenseren.

De horecasector is een van de sectoren die hard wordt getroffen door de coronacrisis. In 2020 was al besloten de tijdelijke uitbreiding van terrassen in Utrecht toe te staan tot 1 april 2021, om horecaondernemers in de anderhalve metersamenleving enig perspectief te bieden op aanvullende omzetmogelijkheden.

Van gedogen naar vergunnen
Gezien de huidige planning van de vaccinatie die doorloopt tot in de herfst van 2021 en beperkende maatregelen die nog in werking zullen blijven, is de verwachting dat horecaondernemers ook vanaf 1 april 2021 tijdelijk extra terrasruimte wenselijk achten. Daarom is gekeken hoe de gemeente dat kan faciliteren.

Vanaf 1 april worden de tijdelijke terrassen niet langer gedoogd, maar tijdelijk vergund. Het vergunnen van de tijdelijke terrassen biedt meer zekerheden aan ondernemers en bewoners. Zo kunnen omwonenden bezwaar en beroep aantekenen tegen verstrekte vergunningen. Voor de ondernemer betekent een vergunning dat er geen sprake is van een gedoogde situatie.

Voor meer informatie en het indienen van aanvragen is een site geopend: www.utrecht.nl/tijdelijkterras