Verbetering inzameling bedrijfsafval

Meerdere ondernemers hebben CMU laten weten dat de inzameling van bedrijfsafval niet naar tevredenheid loopt. In reactie hierop is er begin september 2018 een verkennend onderzoek gestart in het kernwinkelgebied. Uit dit onderzoek blijkt dat er specifieke gebieden zijn waar structurele uitdagingen liggen.

Daarnaast bleken er verspreid over het kernwinkelgebied ook incidentele uitdagingen te zijn. Dit valt deels te verklaren door het verschil in ‘doen wat werkt’ en ‘doen wat hoort’. Er bleek dat het voor veel ondernemers niet geheel duidelijk is hoe het precies zit met het aanbieden en het ophalen van het bedrijfsafval.

Afspraken maken

De bevindingen van dit onderzoek heeft CMU begin oktober besproken met de Gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland en een aantal ondernemers. Dit gesprek is door alle partijen als positief ervaren en een ieder was gemotiveerd om de uitdaging aan te gaan. Ook in de Utrechtse politiek leeft dit onderwerp. Zo nam de gemeenteraad in november een motie aan, waarin zij constateert dat er al geruime tijd veel zichtbaar afval is in de winkelstraten en een taak weggelegd ziet voor de gemeente Utrecht om het gesprek aan te gaan met CMU en de ondernemers. De gemeenteraad wil dat er oplossingen komen, afspraken worden gemaakt om deze te realiseren en in 2019 de eerste haalbare oplossing getest zien.

Potentiële oplossing

Een potentiële oplossing is het plan van de Gemeente Utrecht om een ondergrondse container voor bedrijfsafval op Vredenburg te plaatsen. Deze container biedt de ondernemers de kans om eigenaarschap te hebben over wanneer zij hun bedrijfsafval willen afvoeren. De ondergrondse container zal een systeem bevatten waardoor ondernemers zelf hun containers en/of kliko’s kunnen legen.

Wat werkt waar?

Bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen rondom de inzameling van bedrijfsafval moet er gerealiseerd worden dat dit behoorlijk complex is en met name een kwestie van ‘wat werkt waar?’. Het is bijvoorbeeld niet in elk deel van de binnenstad mogelijk om een oplossing zoals op het Vredenburg te realiseren. Naast deze langere termijn plannen willen CMU en de Gemeente Utrecht graag ook op korte termijn oplossingen gaan testen.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Iedere ondernemer heeft een individueel contract met een afvalinzamelaar. In dit contract staat hoeveel containers, kliko’s en/of vuilniszakken mogen worden aangeboden van welk type afval en hoe vaak en wanneer dit wordt opgehaald. Het kan dus zijn dat bij uw buurman zes dagen per week twee kliko’s met restafval worden geleegd terwijl u twee dagen per week maar één vuilniszak laat ophalen. Raadpleeg daarom goed uw contract. Wilt u dit veranderen, neem dan contact op met uw afvalinzamelaar.

In een keer afvoeren

Afvalinzamelaars halen niet altijd op hetzelfde moment restafval, gft en glas op. Het advies naar ondernemers is, om op de dagen waarop u volgens uw contract uw afval kunt aanbieden, dit voor elf uur in de ochtend te doen. Afvalinzamelaars kunnen dan alles in een keer afvoeren. Voor de inzameling van papier geldt een ander tijdsslot. Dit wordt namelijk pas na 17.00 opgehaald. Zet papier dus niet voor 17.00 aan de weg! Plaatst u dit al in de ochtend, dan heeft dat de hele dag een negatief effect op het straatbeeld en nodigt het ook anderen uit hun afval verkeerd aan te bieden. Positief voor het straatbeeld is het wanneer kliko’s en containers zo spoedig mogelijk weer van de straat gehaald worden. Een gunstig bijkomend effect daarvan is dat er geen nieuw afval bij wordt gezet.

Samen kunnen we er voor zorgen dat de binnenstad nog schoner, netter en mooier wordt.