Veertig parkeerplaatsen verdwijnen dit jaar uit centrum

De eerste veertig parkeerplaatsen verdwijnen nog dit jaar uit het centrum. Het zijn de eerste van de 267 parkeerplaatsen op de Oudegracht en het Janskerkhof waar de gemeente vanaf wil om onder meer te zorgen voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De gemeente bekijkt of het mogelijk en wenselijk is om een deel van deze parkeerplaatsen permanent te laten vervallen. Dit gebeurt in overleg met bewoners en ondernemers. Het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en het aantal laad- en losplaatsen blijft gelijk.

De historische binnenstad moet met de maatregelen meer sfeer terugkrijgen en een gezonder en prettiger omgeving worden voor bewoners en bezoekers. Het plan is één van de ambities uit het coalitieakkoord. Op dit moment wordt in verband met de coronacrisis het voetgangersgebied in de binnenstad tijdelijk uitgebreid. Daardoor verdwijnen er ook tijdelijk parkeerplaatsen aan de Oudegracht.

Vanwege de gemiste parkeeropbrengsten als gevolg van de coronamaatregelen, is er nog geen geld om de resterende 227 parkeerplekken op de Oudegracht en het Janskerkhof te heffen. Dit scheelt op jaarbasis zo’n 800.000 euro aan inkomsten. Het college verwacht dat de crisis ook in 2021 nog gevolgen zal hebben. Utrecht bekijkt daarom jaarlijks welke ruimte er is om het stapsgewijs opheffen van de parkeerplekken mogelijk te maken. Hierbij wordt ook gekeken welke rol de Springweggarage kan spelen bij het parkeervrij maken van de Oudegracht. Verder kijkt de gemeente naar initiatieven uit andere straten in de binnenstad waar draagvlak is om parkeerplaatsen op te heffen.

Meer informatie is hier te vinden.