VCOC en de Stip op de horizon

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 september reikte VCOC-voorzitter en CMU-bestuurslid Tom Broekman het eerste exemplaar van ‘VCOC en de Stip op de horizon’ uit aan wethouder Klaas Verschuure. In dit visiedocument wordt op basis van lokale politiek en gemeentelijke beleidsplannen een toekomst geschetst van het centrum van Utrecht.

‘VCOC en de Stip op de horizon’ schetst een toekomstbeeld van het centrum van Utrecht in 2030. In dit beeld is het druk in Utrecht. Stadsbewoners, mensen uit de regio, Nederland en het buitenland weten het centrum te vinden. Er zijn bekende onderscheidende musea en theaters, horeca, winkels en veel nieuwe en innovatieve voorzieningen en concepten. Het centrum is een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en te ontspannen. De openbare inrichting ondersteunt de functies in het centrum en past bij de geschiedenis van de stad. Het centrum is schoon, heel veilig, duurzaam en cultureel en economisch vitaal. Er is een goed evenwicht gevonden tussen commerciële, culturele en andere voorzieningen en de behoeften van de stadsbewoners.

Het document is vooral bedoeld om politiek en gemeente te laten zien dat de verschillende beelden en ambities voor het centrum van Utrecht niet erg verschillen. Wel wordt duidelijk dat er extra inspanning en interventies nodig zijn om deze ambities te realiseren.

Op de VCOC-website is het document inclusief samenvatting en achtergrondinformatie te vinden.