Utrecht verruimt de TONK-regeling

Utrecht verruimt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het wordt voor Utrechters, die door corona minder inkomsten hebben, makkelijker om de eenmalige bijdrage aan te vragen. Met de nieuwe regeling hebben Utrechters met een inkomensdaling vanaf 15 procent recht op de TONK in plaats van 25 procent.

TONK is een eenmalige bijdrage voor alle Utrechters die minder inkomsten hebben als gevolg van corona. Dat kan gaan om minder inkomsten uit een baan, uitkering of onderneming. Dit is een bijdrage aan de huur, hypotheek, servicekosten of betaling aan de VvE. Er hoeft geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Ook hoeft er later niets terugbetaald te worden, ook niet als het inkomen later toch stijgt of bij verhuizing. Een aanvraag kan gedaan worden voor maximaal 6 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Tot 1 mei 2021 zijn er in Utrecht 359 aanvragen ingediend.

De verruiming gaat vanaf 25 mei in met terugwerkende kracht. Ook voert Utrecht 4 maximumbedragen in: € 750, € 1.500, € 2.250 en € 3.000. Utrecht hanteert geen vermogenstoets. Zo is er een ruimhartige en snelle beoordeling van de aanvragen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de woonkosten. De twee nieuwe, hogere bedragen zijn toegevoegd om Utrechters met zeer hoge woonkosten beter te helpen. Voor een deel van de mensen die al TONK hebben ontvangen geldt dat ze een hogere vergoeding krijgen. Daarvoor hoeven deze mensen niets te doen, ze krijgen vanzelf bericht en een bedrag op hun rekening. 

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/tonk