Utrecht trekt miljoenen uit voor ondersteuning ondernemers

Utrecht investeert komende maanden 2,8 miljoen euro om ondernemers te helpen die het momenteel zwaar hebben. Vanaf 1 juli kan daar nog eens 2,8 miljoen euro bij komen. Het totaal van 5,6 miljoen euro was oorspronkelijk gereserveerd voor de TONK-regeling die landelijk minder is aangevraagd dan verwacht. Utrecht zet hiermee de steun voor ondernemers door, terwijl alle coronasteun vanuit het Rijk per 1 april stopt.

Met deze investering sluit Utrecht zoveel mogelijk aan bij bestaande maatregelen zodat het geld snel terecht komt bij de ondernemers die dat nú nodig hebben. De gemeente brengt bij de uitvoering van de maatregelen een fasering aan, die het mogelijk maakt met de middelen in te spelen op de actuele situatie in de komende maanden. Voor 1 juli besluit het college over de besteding van de tweede 2,8 miljoen.

Terwijl de laatste coronamaatregelen verdwijnen, zitten veel ondernemers nog steeds in zwaar weer. Utrecht is hierin niet uniek, de problematiek is landelijk. Wethouders Linda Voortman (Werk en Inkomen) en Klaas Verschuure (Economische Zaken) vragen het kabinet haast te maken met de aangekondigde strategie sterk uit te crisis te komen: “Dat de coronasteun uiteindelijk moet worden afgebouwd snappen ondernemers ook wel. Maar laten we zorgen dat er in ieder geval een plan ligt om samen met ondernemers de schulden aan te pakken die ze noodgedwongen hebben opgebouwd. Laten we zorgen dat we een plan hebben om ondernemers met een bedrijf dat niet levensvatbaar is, te helpen met het zetten van een nieuwe stap. En laten we er in ieder geval voor zorgen dat mensen niet van de ene op de andere dag in de kou staan.”

Utrecht investeert in het versterken van het ondernemersdienstverleningsinitiatief Ondernemer Centraal, in een extra compensatie op de verhoging van de OZB (niet-woningen), een compensatie voor horeca-, evenementen- en cultuursector voor de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en een subsidiebudget voor ondernemersinvestering Utrecht 900 en ondersteuning van ondernemers in aanloop naar La Vuelta Holanda.

Kwetsbare inwoners door energiearmoede

Door de stijgende energiekosten komen steeds meer Utrechters in de problemen. Vanuit het Rijk worden middelen verstrekt om inwoners met een laag inkomen te compenseren voor gestegen energieprijzen. Het college stelt voor om per 1 juli 1,5 miljoen euro extra vrij te maken, zodat we meer maatwerk kunnen bieden voor de Utrechters die het hardst worden geraakt door deze stijging. Onder deze groep zijn ook inwoners met een BBZ-uitkering, zzp’ers en kleine ondernemers.

Hulp op maat voor alle ondernemers

De gemeente doet onder andere een grote investering in de hulpregeling Ondernemer Centraal. Via dit programma kunnen Utrechtse ondernemers en zzp’ers ondersteuning op maat krijgen van ervaren ondernemers en specialisten. Ruim twintig partnerorganisaties bieden onder meer oplossingen voor schulden, coaching bij het aanpassen van de onderneming aan de veranderende wereld, en hulp bij administratie. Dankzij deze extra investering kunnen ondernemers hier in de toekomst ook terecht voor kredieten, hulp bij verduurzaming en innovatie en mentale begeleiding.

Besteding TONK middelen

Huishoudens waarvan het inkomen door de coronacrisis aanzienlijk is gedaald en daardoor in de financiële problemen kwamen konden in 2021 een aanvraag doen voor de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Landelijk werd hier minder gebruik van gemaakt dan verwacht. In Utrecht bleef daardoor 5,6 miljoen over. Mede op basis van een motie uit de gemeenteraad zorgt de gemeente Utrecht er nu voor dat het geld terecht komt bij de mensen die dat het hardst nodig hebben. In deze raadsbrief [link] licht de gemeente toe waaraan het pakket besteed wordt.

Subsidie aanvragen

Ondernemers kunnen van 24 maart tot en met 19 april subsidie aanvragen voor tegemoetkoming in de gemaakte CTB kosten. De subsidie voor tegemoetkoming verhoging OZB (niet wonen) voor ondernemers uit specifieke sectoren kan vanaf 1 april aangevraagd worden. Meer informatie voor hulp op maat voor ondernemers via Ondernemer Centraal staat op utrecht.nl/ondernemercentraal. De overige maatregelen worden op dit moment nog uitgewerkt.