Utrecht Monitor 2019

Vandaag is de nieuwe Utrecht Monitor verschenen met de belangrijkste cijfers en trends uit de stad. De stad groeide in 2018 sneller dan voorgaande jaren. De 400.000ste inwoner wordt een jaar eerder, namelijk in 2024 verwacht. Utrechters zijn positiever over de toekomst van hun wijk, de werkloosheid daalt, de banengroei zet door en minder huishoudens hebben een bijstandsuitkering. Tegelijkertijd neemt langdurige armoede toe, ontstaan er tekorten op de arbeidsmarkt en zijn er zorgen van bewoners over de verkeersveiligheid.

Uit de monitor blijkt dat 88 procent van de Utrechters tevreden is met zijn of haar leven. Naast de dalende werkloosheid, de daling in het aantal bijstandsuitkeringen en de banengroei, zijn in 2018 positieve ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit, luchtkwaliteit, cultuurdeelname en milieubewust gedrag. Ook wordt er volop gebouwd: in 2018 kwamen er meer dan 3000 woningen bij. Verder staan er minder kantoren in de stad leeg.

Er zijn grote verschillen tussen wijken wat betreft vertrouwen van inwoners in de toekomst en in andere mensen. Ondanks de economische groei neemt het aantal huishoudens in langdurige armoede toe. Ook zijn er tekorten op de arbeidsmarkt, vooral technisch geschoolde mbo’ers. Verder maken meer inwoners zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun buurt. De uitdaging voor Utrecht blijft om in een groeiende stad een gezonde en leefbare woonomgeving te bieden voor alle inwoners.

Over de Utrecht Monitor
De Utrecht Monitor laat met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat. Daarbij kijkt de gemeente naar thema’s die belangrijk zijn voor Utrecht, zoals bevolkingssamenstelling, economie en de fysieke en sociale staat van de stad. Ook toont de Utrecht Monitor hoe Utrechters denken over verschillende onderwerpen die zij belangrijk vinden. Veel van deze informatie komt uit de jaarlijkse Inwonersenquête. Door cijfers op alle beleidsthema’s samen te brengen, zien we trends en ontwikkelingen. Dit helpt de gemeente om keuzes te maken voor de stad. Kijk op www.utrecht-monitor.nl voor de samenvatting van de Utrecht Monitor 2019 en voor meer cijfers en informatie.