Utrecht is jarig!

Utrecht bestaat vandaag 898 jaar. Over precies twee jaar is het 900 jaar geleden dat Utrecht haar stadsrechten kreeg. In 2022 wordt dit gevierd van 2 juni (Stadsdag) tot 11 november (Sint Maarten), met een programma voor, door, met en van Utrecht. Tegelijkertijd is het een moeilijke en uitdagende tijd, waarin we op zoek zijn naar nieuwe manieren van samen-leven in het ‘nieuwe normaal’. In een videoboodschap feliciteert burgemeester Jan van Zanen Utrecht én roept hij op om mee te doen, ‘want alleen samen maakten én maken we deze stad’.

Centraal in de viering staat ‘Utrecht, Stad zonder Muren’. Utrecht staat – net als in 1122 – op een schakelpunt. Als één van de snelst groeiende steden van Nederland combineert Utrecht de rijke historie met grootstedelijke vernieuwing. Het is de uitdaging een stad zonder muren te blijven; open, gastvrij en verbonden met elkaar. Iedereen kan het begrip ‘muur’ een eigen invulling geven, ondersteund door vier verhaallijnen: ik word geboren, ik groei, ik leef, ik ben gekomen om te blijven. Bovendien is ‘zonder muren’ actueler dan ooit: 1,5 meter afstand van elkaar is de nieuwe norm. De afstand vormt een muur van lucht en soms komen thuis spreekwoordelijk de muren op ons af.

Utrecht gaat deze uitdaging aan, met alle creativiteit en veerkracht die de stad heeft. 900 jaar geleden bouwden Utrechters een stadsmuur voor hun bescherming en veiligheid, maar we braken deze ook weer af toen een muur niet meer nodig was. We legden er het singelpark voor terug. Nu, in de 21e eeuw, wil Utrecht gezond samen-leven, met iedereen, zonder muren.

Projectorganisatie
Vanuit de ‘Coalitie Utrecht 900 Jaar’ wordt gewerkt aan de verdere voorbereidingen. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2020 een projectorganisatie aan de slag gaat die de coördinatie van de viering op zich neemt. Het uitgangspunt is een viering voor iedereen, gemaakt door Utrecht(ers). Dit betekent dat net zoals bij de Tourstart 2015, het Stijljaar in 2017 en 20 jaar Leidsche Rijn in 2018, bewoners en organisaties in de stad worden uitgedaagd om de viering mede te organiseren en initiatieven te nemen. De projectorganisatie faciliteert, maar organiseert zelf geen activiteiten. Momenteel onderzoekt een kwartiermaker welke organisatievorm het meest geschikt is en welke financieringsstructuur het meest effectieve en efficiënte programmabudget genereert, ook om het aanvragen van een eventuele (financiële) bijdrage door initiatiefnemers zo eenvoudig mogelijk te maken.

Coalitie Utrecht 900 Jaar
De gemeente Utrecht werkt samen met de Provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden én vele partners (zoals Het Utrechts Archief, de Bibliotheek Utrecht, Universiteit Utrecht, DOMunder, Ondernemersfond Utrecht, Sport Utrecht en ZIMIHC), bewoners, ondernemers en ‘critical friends’ samen in de ‘Coalitie Utrecht 900 Jaar’. Laat alvast de plannen, initiatieven en ideeën die invulling geven aan ‘Utrecht, Stad zonder Muren’ weten via utrecht900.nl.