Utrecht gaat overlast flitsbezorgers inperken

In Utrecht zijn flitsbezorgbedrijven zonder vergunning voortaan niet meer welkom in panden in woon- of winkelbuurten. Daarmee wil Utrecht de overlast door flitsbezorgers inperken. Flitsbezorgbedrijven die een nieuwe vestiging in Utrecht willen openen, moeten een geschikte locatie kiezen en aantonen hoe ze overlast beperken.

De gemeente kan strikte voorwaarden aan een vergunning verbinden, zoals over de plaats van het parkeren van bezorgfietsen of andere vervoersmiddelen. Een bezorgdienst die zich in een winkelpand vestigt onderbreekt en verstoort vaak de samenhang in een winkelstraat, maakt het straatbeeld minder aantrekkelijk en past vaak niet in de omgeving.

Sinds 2021 zijn diverse bedrijven gestart met het aanbieden van snelle bezorgdiensten, ook in Utrecht. Klanten kunnen allerhande producten online bestellen, waarna een koerier de bestelling in het pand van het flitsbezorgbedrijf komt ophalen en vervolgens bij de klant bezorgt.

Sinds begin december zijn er ruim dertig officiële klachten binnengekomen over flitsbezorgers, die onder meer gaan over geluidsoverlast, afvaldumpingen en lukraak geparkeerde bezorgfietsen of andere vervoersmiddelen. Door het inperken van de ruimte voor flitsbezorgers wil Utrecht voorkomen dat winkelstraten ontsierd worden door panden van flitsbezorgbedrijven.

In het ontwerpbestemmingsplan Algemene regels Utrecht dat momenteel ter inzage ligt, zijn regels opgenomen om flitsbezorgbedrijven te kunnen weren uit winkels en bedrijven in woongebieden. 

Met een aantal flitsbezorgbedrijven is contact geweest met de gemeente om de klachten bespreekbaar te maken. Wethouder Verschuure heeft maandag een aantal van de bedrijven uitgenodigd voor een gesprek.