Utrecht compenseert extra coronakosten van evenementensector

De Utrechtse evenementenbranche krijgt hulp van de gemeente bij het opstarten na de lockdown. Hiervoor trekt de gemeente een half miljoen euro uit.

De evenementensector is één van de zwaarst getroffen branches tijdens de coronacrisis. Daarnaast moeten organisatoren extra kosten maken om hun evenement corona-proof te organiseren. Dit is vaak een extra drempel om hun evenement te laten plaatsvinden. Voor deze kosten kunnen nu ook culturele evenementen en activiteiten subsidie aanvragen, die voorheen geen financiële steun vanuit de gemeente kregen. Utrechtse evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 komen voor de subsidie in aanmerking. Utrecht hoopt dat er met deze ondersteuning deze zomer op een veilige manier meer te beleven is in de stad. Want dat is waar veel Utrechters behoefte aan hebben.

Regelingen gemaakt in overleg met evenementensector
Voor de inhoud en voorwaarden van deze evenementensubsidie, heeft de gemeente overlegd met vertegenwoordigers van de sector, waaronder de Vereniging Evenementen Utrecht. Dit overleg heeft geleid tot twee subsidieregelingen. De eerste regeling is voor culturele evenementen die in normale omstandigheden georganiseerd worden zonder subsidie. De tweede regeling is voor evenementen die cultuur niet als hoofdthema hebben, maar die wel een plek bieden aan culturele activiteiten. Voor de twee regelingen is in totaal 0,5 miljoen beschikbaar.

De evenementensubsidie maakt onderdeel uit van het Utrechts Herstel & Innovatie pakket dat de gemeente op 8 april bekend maakte. Dit pakket omvat verschillende regelingen van in totaal € 7,5 miljoen. Het gaat om geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan Utrecht voor behoud en herstel van onze culturele sector. De organisaties kunnen de subsidie vanaf 10 mei aanvragen in het via utrecht.nl/subsidie.

Evenementen van belang voor een leefbare stad
Evenementen zorgen voor een belangrijk deel voor levendigheid en leefbaarheid en voor diversiteit van het cultuuraanbod. Op een laagdrempelige manier brengen ze mensen in contact met kunst en cultuur en met elkaar. Ze zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan sociale binding. Daarom vindt Utrecht het belangrijk dat er een gezonde en diverse evenementensector blijft bestaan.