Uitbreiding voetgangersgebied per 1 mei 2018

Vanaf 1 mei 2018 verandert het voetgangersgebied in de binnenstad. Er komt meer ruimte voor voor de voetgangers en de fietsers. Daarom wordt het voetgangersgebied uitgebreid en komen er nieuwe tijden voor fietsers en bevoorrading. Het voetgangersgebied wordt uitgebreid uit met de oostzijde van de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat én de aangrenzende straten (Ganzenmarkt, ’t Wed en de westzijde Oudegracht tussen Gaardbrug en Hamburgerbrug).

Meer ruimte voor fietsers
Vanaf 1 mei 2018 mag er dagelijks tussen 18.00 tot 10.00 uur worden gefietst in een groot deel van het voetgangersgebied. Op dit moment mag dat nog van 18.00 tot 6.00 uur. Voor het uit te breiden deel (zie hierboven) blijft het van maandag tot en met vrijdag toegestaan om te fietsen. Op zaterdag en zondag mag hier alleen tussen 18.00 uur en 10.00 uur worden gefietst. Net als in de rest van het voetgangersgebied.

Rondom het voetgangersgebied is een comfortabele fietsroute. De komende jaren worden deze routes nog prettiger voor fietsers gemaakt. Aan de randen van het voetgangersgebied worden extra mogelijkheden ingericht om fietsen te parkeren. Als u niet in de binnenstad hoeft te zijn, kunt u het beste via de singels fietsen.

Waar breidt het voetgangersgebied uit en waar mag worden gefietst?


Klik op de kaart voor een meer uitgezoomde kaart met fietsroutes rondom het voetgangersgebied

Beperkte tijden voor bevoorrading
Bevoorradings- en bestemmingsverkeer (met ontheffing) mag straks alleen buiten de drukste winkeltijden het voetgangersgebied in. Ook werken we samen met partners aan (slimme) oplossingen voor efficiënte en schone bevoorrading. Bijvoorbeeld door leveringen meer te bundelen en meer per (bak)fiets in plaats van bestelbusjes te bezorgen.

Betere afsluiting voor voertuigen
In 2018 verbeteren we de afsluiting van het voetgangersgebied voor personenauto’s, taxi’s en goederenvervoer.
Bekijk de maatregelen

Fiets te gast
De fiets is te gast tussen het Domplein en de Mariaplaats. Dat wil zeggen dat fietsers hier wel mogen komen, maar het gebied in de eerste plaats voor de voetganger is.

Deel van Stadshuisplein autovrij
Het Stadshuisplein wordt tussen de Minrebroederstraat en Annastraat autovrij. Bevoorradings- en autoverkeer is hier buiten de venstertijden niet meer toegestaan.

Fietsers met beperking wel door binnenstad
Fietsers met een beperking, zoals een driewieler kunnen een ontheffing krijgen waardoor ze toch met hun fiets het voetgangersgebied in mogen. Daarnaast reserveren we voor hen een aantal vaste plekken in overdekte, gelijkvloerse fietsenstallingen.

Bij overtreding eerst een waarschuwing
Mensen krijgen de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie door een eerste periode met milde handhaving. Dit betekent dat fietsers in de eerste periode minimaal 1 waarschuwing krijgen voordat we gaan bekeuren.

Vrije ruimte wordt van de voetgangers
Vrijgekomen ruimte is zoveel mogelijk bedoeld voor de voetgangers en niet zomaar beschikbaar voor bijvoorbeeld terrasuitbreiding.

Utrecht groeit
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De binnenstad trekt steeds meer bezoekers. Dit ruimtegebrek leidt steeds vaker tot irritaties en frustraties bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer. Dit is het meest zichtbaar op de Vismarkt, Donkere Gaard en Lichte Gaard. Het voetgangersgebied is sinds de jaren ’70 hetzelfde gebleven. Daarom doen we nu een aantal aanpassingen waarmee Utrecht een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad blijft met veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Verkeersbesluit
Naar aanleiding van het bijstellen van de plannen zijn een aantal nieuwe verkeersbesluiten door de gemeente genomen. De verkeersbesluiten voor het uitbreidingsdeel van het voetgangersgebied en de wijzigingsbesluiten voor het huidige voetgangersgebied zijn afgelopen vrijdag 16 maart 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze zijn in te zien door te klikken op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ Indien u de betreffende besluiten op wilt zoeken dan kunt u het beste ‘voetgangersgebied utrecht’ invullen bij de zoekfunctie op deze website.

Het is tot uiterlijk vrijdag 27 april mogelijk om eventueel bezwaar in te dienen tegen de betreffende verkeersbesluiten.

Verkeerscirculatie Stadhuiskwartier

Ten aanzien van de verkeerscirculatie op en rond het Stadhuiskwartier en zorgen die hierover zijn bij bewoners en ondernemers heeft de gemeente de huidige en nieuwe verkeerssituatie na 1 mei geanalyseerd. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op deze analyse en de verkeerssituatie zoals wij die na uitbreiding voor ons zien. Om vinger aan de pols te houden zullen we na uitbreiding van het voetgangersgebied de verkeerssituatie monitoren om te bepalen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.

Ontheffingen voetgangersgebied

Vanaf maandag 2 april kan via https://www.utrecht.nl/ontheffingvoertuig een ontheffing worden aangevraagd  voor fietsen of rijden in het voetgangersgebied. Dit geldt onder andere voor fietsers met een beperking en bewoners met een private parkeerplek binnen het voetgangersgebied.

Verder informatie over uitbreiding voetgangersgebied

Eind maart worden bewoners en ondernemers in en rond het voetgangersgebied uitgebreider geinformeerd over wat de uitbreiding van het voetgangersgebied betekent voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied. Ook volgt dan informatie over andere relevante zaken zoals:

–      Afsluiting voetgangersgebied buiten venstertijden door middel van paaltjes en camera’s

–      Venstertijden bevoorrading en extra venstertijd voor schone distributie

–      Ontheffingsmogelijkheden

Op woensdagavond 11 april is er een inloopbijeenkomst op het Stadhuis. Op deze bijeenkomst hebben bewoners en ondernemers de mogelijkheid hun specifieke vragen te stellen over de uitbreiding aan de inhoudelijk betrokkenen vanuit de gemeente.