Tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied verlengd tot 26 oktober

De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad is verlengd tot 26 oktober. De tijdelijke uitbreiding geldt sinds 6 juli om meer ruimte te bieden aan voetgangers vanwege het coronavirus, en gold in eerste instantie tot 1 september. Omdat het nog altijd nodig is om afstand te houden, wordt de maatregel met twee maanden verlengd. Dit betekent dat het gebied dagelijks tussen 10:00 en 18:00 uur alleen toegankelijk is voor voetgangers.

De tijdelijke uitbreiding is een noodmaatregel vanwege corona. Zo’n maatregel kan maximaal vier maanden gelden. Gerekend vanaf de eerste testdag op 27 juni is dat 26 oktober. Mocht inzet van de tijdelijke maatregel langer gewenst zijn, is een zogeheten verkeersbesluit nodig waarop inspraak mogelijk is.

De gemeente is daarom een evaluatie gestart om voor de periode na 26 oktober de voor- en nadelen van een eventuele verlenging goed af te wegen. Onderdeel van de evaluatie zijn onder meer een enquête, twee schouwen, een aan de wethouder aangeboden petitie van bewoners en vele reacties van betrokkenen. Bij de besluitvorming zullen ook de verkeersbesluiten voorliggen die eventuele voortzetting van de tijdelijke uitbreiding mogelijk zouden maken. Bewoners en ondernemers kunnen vervolgens reageren op de genomen verkeersbesluiten. Nadere informatie hierover volgt in september.

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/voetgangersgebied. De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied is één van de gemeentelijke maatregelen waarmee bewoners en bezoekers van de binnenstad makkelijker voldoende afstand van elkaar kunnen houden om het coronavirus onder controle te houden. Het hele maatregelenpakket staat op www.utrecht.nl/corona.