Structurele steun voor Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht blijft ook vanaf 2020 bestaan. Ondernemers kunnen via het fonds investeren in gezamenlijke faciliteiten. Het budget van 6,7 miljoen euro wordt betaald via de OZB-belasting op niet-woningen. Het college stelt de raad voor om deze regeling voort te zetten.

Via het ondernemersfonds worden in winkelstraten bijvoorbeeld bloembakken en verlichting rond de feestdagen betaald. Andere voorbeelden zijn een buurtconciërge in Utrecht Oost en het hoogwaardige cameratoezicht dat door acht bedrijventerreinen gezamenlijk werd geregeld. Het ondernemersfonds is in 2012 opgericht voor eigenaren en gebruikers van panden die geen woning zijn, zoals winkelpanden, kantoren, bedrijven, horeca, musea, sportkantines, parkeergarages, scholen en ziekenhuizen. Veel eigenaren en gebruikers hebben zich sindsdien georganiseerd en gebruiken het fonds voor investeringen in gezamenlijke faciliteiten.

“Uit een evaluatie blijkt dat het ondernemersfonds kan rekenen op grote steun bij ondernemers en andere groepen die op het fonds een beroep kunnen doen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). “Het fonds draagt bij aan veiligheid, leefbaarheid en het verlevendigen van bijvoorbeeld winkelstraten.”

Voorzitter Hans de Leeuw van het Ondernemersfonds reageert verheugd op het voorstel van het college. “Het onderstreept dat het ondernemersfonds zich de laatste jaren heeft bewezen als een waardevol instrument. Het fonds brengt verschillende partijen bij elkaar die op wijkniveau initiatieven ontplooien die bijdragen aan een economisch vitale stad. We kijken ernaar uit om de komende jaren deze belangrijke rol te blijven spelen.”